Opinia o pracowniku

Opinia stanowi ocenę pracownika, którą zwykle na jego prośbę przygotowuje pracodawca. W teorii opinia może być zarówno negatywną, jak i pozytywną, przy czym z reguły nie wystawia się opinii negatywnej. Możemy mieć do czynienia także z opinią wystawianą przez pracodawcę, o której nie wie osoba opiniowana. Kodeks Pracy nie zobowiązuje do wystawiania opinii o pracowniku, przy czym również nie zabrania, by takową wystosować.

Jest to dokument działający na zasadzie referencji, który pracownikowi może przydać się podczas aplikowania u innego pracodawcy. Wystawienie pozytywnej opinii nie równa się jednak użytkowaniu samych superlatywów. Przeładowanie komplementami i nad wyraz pozytywną oceną może się wydawać podejrzane, jak i stronnicze. Stąd zaleca się dokonanie opisu, który będzie jasny, czytelny, obiektywny, sprawiedliwy i bardzo konkretnie przedstawiający fakty.

 

Zasadnicze elementy, które winny zagościć w opinii o pracowniku to:

  • informacja o zajmowanym przez pracownika stanowisku,

  • opis zdobytych i wykorzystywanych w pracy kwalifikacji zawodowych,

  • ocena pracownika względem zadań, które zostały mu powierzone, jak i uwzględniając jego wywiązanie się z nich,

  • informacje na temat wszelkiego rodzaju osiągnięć,

  • informacje odnośnie naruszenia zakresu obowiązków, jeśli do takowego doszło,

  • informacje, w jaki sposób został rozwiązany stosunek pracy,

  • informacje odnośnie toczącego się postępowania karnego przeciwko pracownikowi, w związku z pracą, którą wykonywał,

  • wzmianka, o ile stosunek pracy ustał ze względu na jego wygaśnięcie.

Nie istnieje jeden, ściśle określony wzór, w jakim układzie tworzyć opinię o pracowniku. Przeważnie układ takiego dokumentu nie różni się znacząco od wielu formalnych pism wystosowywanych w różnych celach, dla pracowników, jak i dla pracodawców. Ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć, iż pod względem swojego układu opinia o pracowniku przypomina coś na kształt podania. Nie może w niej zatem zabraknąć danych obydwu stron, miejscowości, daty, niezbędnych podpisów, oczywistej treści związanej z opinią, jak i nagłówka, w którym zostanie umieszczona notka, iż jest to opinia.