Opinia o praktykancie

Opinia stanowi zwykle subiektywną ocenę osoby, przez którą zostaje tworzona. Wbrew pozorom nie jest to jednak łatwe zadanie, by skonstruować czytelną i rzetelną opinię, tym bardziej, że dla wielu osób ma ona dużą wartość. Nie inaczej jest w przypadku opinii o praktykancie, która nie musi, ale może mu się przydać. Ponadto najczęściej jest niezbędna do zaliczenia odbywanej praktyki zawodowej, ma więc wpływ nie tylko na osobiste odczucia, jakie z zakładu pracy wynosi ze sobą praktykant, ale i może zaważyć na zaliczeniu ważnego przedmiotu.

Żadne z istniejących przepisów prawnych nie regulują wymagań, formy czy też treści, jaka powinna znaleźć się w opinii o praktykancie, stąd wielu pracodawców, jak i opiekunów praktyk, którzy ów wydają ma nie lada orzech do zgryzienia. Aby ułatwić sobie to zadanie, warto na początek pod uwagę wziąć kierunek studiów, szkoły, kursu praktykanta. Opinia może być mu niezbędną do zaliczenia praktyk zawodowych na studiach i uzyskania pozytywnej oceny końcowej z całego przedmiotu, ale i może stanowić dość istotny element dokumentów aplikacyjnych.

Czego nie może zabraknąć w opinii o praktykancie? Z pewnością jego danych, jak i danych zakładu pracy, u którego odbywana była praktyka. Wyszczególnić należy także wszystkie zrealizowane zadania, jak i te, których z określonych względów praktykant nie zrealizował, co także wymaga uzasadnienia. Konstrukcja opinii o praktykancie wymaga zatem z jednej strony wydania subiektywnej oceny, ale i obiektywnej oceny względem tego, co podczas praktyk miało zostać wykonane, zostało zrealizowane czy też nie. Subiektywna część opinii może zawierać kwestie dotyczące zaangażowania w powierzone zadania, punktualności, umiejętności współpracy z innymi, poszanowania zasad wzajemnej komunikacji i pracy i tym podobne kwestie.

Podczas tworzenia opinii o praktykancie pomocą może być dostarczony program praktyk. Zwykle są w nim zawarte zadania i punkty, które powinny zostać zrealizowane. Na tej podstawie opiekun lub pracodawca, w zależności od potrzeb, jest w stanie określić czy praktykant wywiązał się z powierzonych mu obowiązków.

W opinii bezwzględnie nie może zabraknąć dokładnego terminu, jak i czasu trwania praktyk. Niekiedy jest to określenie z góry całego okresu, w innym wypadku może zajść konieczność uwzględnienia dokładnie godzin pracy w poszczególnie dni praktyk.

Warto opinię skonstruować w taki sposób, by ów nie tylko dała możliwość uzyskania pozytywnej oceny z przedmiotu podczas kształcenia, ale i określała zdobyte doświadczenie, umiejętności, kwalifikacje oraz zdolność ich wykorzystania podczas odbywanych praktyk.

Względem układu opinia powinna zawierać dane obydwu stron, końcową ocenę, niezbędne podpisy, zwroty grzecznościowe oraz nagłówek dający czytelną informację, iż mamy do czynienia z dokumentem będącym opinią.

Opinia winna być w każdym wypadku obiektywną, rzetelną, szczerą i sprawiedliwą. Zawierającą pozytywny opis, ale i uwzględniającą mniej pozytywne aspekty, jeśli praktykant dopuścił się rażących zaniedbań bądź świadomie nie wywiązał się z powierzonych mu zadań.