Podanie do pracodawcy o podwyżkę wynagrodzenia.

Kiedy należy napisać podanie o podwyżkę?

Najlepszym momentem na złożenie podania o podwyżkę jest koniec roku, kiedy pracodawcy dokonują podsumowań rocznych wyników firmy oraz wyników pracy poszczególnych pracowników. Warto jednak zastanowić się, czy faktycznie mamy wystarczające argumenty, które przekonają pracodawcę do podwyżki.

Jak napisać podanie o podwyżkę?

Napisanie skutecznego podania o podwyżkę wymaga odpowiedniego przygotowania oraz ułożenia dobrego planu działania. Przed rozpoczęciem pisania należy przede wszystkim zebrać wszystkie niezbędne informacje, takie jak wyniki pracy, osiągnięcia i konkretne projekty, które udało nam się zrealizować. Następnie należy przygotować dokładną listę argumentów, które przemówią na naszą korzyść.

podanie o podwyżkę
Gotowe podanie o podwyżkę – Terazbiznes.pl

 

Krok po kroku: Jak napisać skuteczne podanie o podwyżkę?

Krok 1: Przygotowanie argumentów

Zanim zaczniemy pisać podanie, warto przemyśleć argumenty, które chcemy przedstawić. Trzeba pamiętać, że przekonanie pracodawcy do podwyżki wymaga solidnych i przemyślanych argumentów.

Aby przygotować listę argumentów, należy rozważyć kilka kwestii:

  • Doświadczenie zawodowe

Jak długo pracujemy w firmie i jakie osiągnęliśmy sukcesy? Czy przyswajaliśmy nowe umiejętności, które przyczyniły się do rozwoju firmy? To ważne argumenty, które trzeba uwzględnić w podaniu o podwyżkę.

  • Obowiązki i zadania

Czy od momentu naszego zatrudnienia nasze obowiązki i zadania znacznie się powiększyły? Czy nadal wykonujemy tylko to, co zostało określone w umowie o pracę? Jeśli tak, to należy to podkreślić.

  • Wyniki naszej pracy

Czy osiągamy dobre wyniki? Czy przyczyniamy się do rozwoju firmy i zwiększania jej zysków? To kolejny ważny argument, który powinien się pojawić w podaniu.

  • Porównanie wynagrodzenia

Czy nasze wynagrodzenie jest adekwatne do rynkowych standardów? Czy jesteśmy wynagradzani w sposób sprawiedliwy, w porównaniu do innych pracowników z naszymi kwalifikacjami i doświadczeniem? Jeśli nie, to warto to podkreślić w podaniu.

  • Planowane cele

Czy mamy plany na przyszłość, które przyczynią się do rozwoju firmy? Czy potrzebujemy podwyżki, aby móc je zrealizować? Warto wskazać, że zwiększenie naszych zarobków pozwoli nam skuteczniej skupić się na pracy i realizacji celów.

Ważne jest, aby lista argumentów była konkretna i dobrze uzasadniona. Należy unikać ogólników i powierzchownych argumentów, które nie przekonają pracodawcy do podwyżki.

Krok 2: Struktura podania o podwyżkę

Po przygotowaniu listy argumentów, należy przejść do pisania samego podania. Ważne jest, aby podanie miało klarowną strukturę i przemyślaną treść.

Struktura podania o podwyżkę powinna wyglądać następująco:

·         Nagłówek

Na początku podania powinien znaleźć się krótki i zwięzły nagłówek, który określi cel dokumentu. Przykładowy nagłówek to „Podanie o podwyżkę”.

·         Wstęp

Wstęp powinien zawierać informacje na temat naszej pracy w firmie, jak długo pracujemy i jakie pełnimy obowiązki. Warto również zwrócić uwagę na dobre wyniki naszej pracy oraz na pozytywne relacje z innymi pracownikami i z przełożonym.

·         Prezentacja argumentów

Kolejnym etapem jest przedstawienie argumentów, które wcześniej przygotowaliśmy. Należy dokładnie wyjaśnić, dlaczego zasługujemy na podwyżkę oraz jakie korzyści przyniesie to dla firmy. Warto podkreślić nasze doświadczenie zawodowe, osiągnięcia, rozwój umiejętności, odpowiedzialność za powierzone nam zadania, pozytywny wpływ na wyniki firmy, a także porównanie naszej płacy z rynkowymi standardami.

·         Zakończenie

W zakończeniu należy podsumować całe podanie i wyrazić nadzieję na pozytywną odpowiedź ze strony pracodawcy. Można również podkreślić swoją lojalność wobec firmy i zaangażowanie w pracę.

 

Krok 3: Redakcja podania

Po zebraniu wszystkich potrzebnych informacji i przygotowaniu listy argumentów, można przystąpić do redakcji podania o podwyżkę. Warto pamiętać o kilku ważnych zasadach:

  • Formalny ton – pamiętaj, że podanie o podwyżkę to dokument formalny, więc należy zachować odpowiedni ton i styl.
  • Kolejność – dobrze jest zacząć od wyrażenia wdzięczności za dotychczasową pracę, a następnie przedstawić listę argumentów.
  • Konkretne liczby – warto podawać konkretne liczby, takie jak ilość wykonanych zadań, osiągnięte cele czy wyniki sprzedaży.
  • Precyzyjny język – używaj prostych i precyzyjnych zwrotów, tak aby przekaz był jasny i zrozumiały.
  • Poprawność językowa – zwróć uwagę na poprawność gramatyczną i interpunkcyjną, aby podanie było czytelne i profesjonalne.

Krok 4: Podpisanie i dostarczenie podania

Po napisaniu podania warto zastanowić się nad tym, kto powinien je podpisać. W przypadku pracowników korporacji najczęściej podanie podpisuje bezpośredni przełożony lub dział kadr. Jeśli pracujesz w mniejszej firmie, możesz przekazać podanie bezpośrednio właścicielowi lub dyrektorowi. Ważne jest również dostarczenie podania w odpowiedni sposób. Najlepiej zrobić to osobiście, jeśli to niemożliwe, można skorzystać z poczty lub poczty elektronicznej.

Krok 5: Oczekiwanie na odpowiedź

Po dostarczeniu podania należy uzbroić się w cierpliwość i poczekać na odpowiedź. Warto jednak wcześniej dowiedzieć się, jaki jest czas oczekiwania na odpowiedź w danej firmie. Jeśli minie ten czas, a odpowiedzi nie będzie, warto upewnić się, czy dokument dotarł do właściwej osoby.

Podsumowanie

Podanie o podwyżkę to ważny dokument, który wymaga odpowiedniego przygotowania i redakcji. Ważne jest, aby przed napisaniem podania zebrać wszystkie potrzebne informacje i przygotować listę argumentów. Następnie należy zwrócić uwagę na formalny ton oraz poprawność językową. Po napisaniu podania warto skorzystać z dostarczenia go osobiście lub za pośrednictwem poczty. Następnie pozostaje tylko czekać na odpowiedź i mieć nadzieję, że nasze argumenty zostaną uwzględnione.