Podanie o podwyżkę – wzór

Wzór podania o podwyżkę:

Warszawa dnia 24.marca.2015r.

Julia Klara Nowacka
Doradca Klienta Indywidualnego
ul. Bolesława Chrobrego 12/2
 

Sz.P Karol Tomasz Malinowski
Doradztwo Biznesowe Spółka z.o.o
ul. Leszczynowa 76/9
22- 254 Warszawa

 
 
 

Podanie o podwyżkę wynagrodzenia

 
 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie podwyższenia mojego dotychczasowego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę na stanowisku Doradcy Klienta Indywidualnego, biorąc pod uwagę moje obecne kwalifikacje oraz bogate doświadczenie zawodowe.

Swoją prośbę motywuję tym, że w ostatnim roku rzetelnie wykonywałam powierzone mi obowiązki oraz efektywnie współpracowałam z pozostałymi pracownikami mojego działu, osiągając tym samym najlepsze wyniki w moim dziale, co zaowocowało zwiększeniem sprzedaży.

Wśród najważniejszych osiągnięć mogę wymienić z pewnością:
– Nagrodę Pracownika Miesiąca
– Nagrodę Pracownika Roku
– Pozyskanie największej ilości nowych klientów w moim dziale w ubiegłym roku

Pragnę o zwrócenie szczególnej uwagi, że odbyte przeze mnie kursy oraz szkolenia specjalistyczne przyczyniły się do rozwinięcia moich umiejętności oraz doświadczenia w pracy na danym stanowisku. W ostatnim czasie miałam okazję uczestniczyć w:
– Kurs radzenia sobie ze stresem
– Kurs z autoprezentacji
– Szkolenie z zakresu efektywnego prowadzenia negocjacji
– Szkolenie z zakresu zarządzania zespołem

W tej chwili powierzono mi znacznie więcej obowiązków, które sumiennie i z ogromnym zaangażowaniem wypełniam każdego dnia. Podniesienie moich zarobków zwiększyłoby moje zadowolenie, a co za tym bezpośrednio idzie motywowało do efektywniejszej pracy. Dzięki temu firma uzyska lepsze wyniki finansowe.

Mam nadzieję, że zaprezentowane przeze mnie argumenty są wystarczające do pozytywnego rozpatrzenia mojego wniosku. Będę wdzięczna za możliwość spotkania w celu odbycia osobistej rozmowy.

 
 

Z poważaniem
Julia Klara Nowacka