Podanie o pracę – pielęgniarka

Podanie o pracę – pielęgniarka.

Kraków, dnia 9 czerwca 2015 r.

mgr. Katarzyna Nowak
ul. Niepodległości 8/2
30-698 Kraków
Tel: 777-666-888

Dyrekcja
Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie
ul. Prądnicka 13
Kraków.

 
 
 

Podanie o pracę

 
 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do pracy w Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie na stanowisku pielęgniarki oddziałowej. Jestem Absolwentką studiów magisterskich o kierunku pielęgniarstwa. Podczas nauki odbywałam staże w szpitalach, a także udzielałam pomocy w hospicjum. Dzięki temu zdobyłam konieczną wiedzę i kwalifikacje, potrzebne do rzetelnego i fachowego wykonywania obowiązków pielęgniarskich. Jest to nie tylko wiedza teoretyczna, ale również praktyczna. Uważam, że jest to ważne podczas niesienia pomocy ludziom najbardziej tego potrzebującym.

Jestem osobą uczciwą. Z łatwością nawiązuję kontakty z innymi ludźmi, a także jestem osobą wyrozumiałą, dlatego nie mam problemu z komunikacją z pacjentami. Jestem również osobą bardzo punktualną, a także sumienną. Staram się jak najlepiej wykonywać powierzone mi obowiązki. Uważam, że człowiek powinien ciągle się rozwijać, dlatego stale staram się pogłębiać swoją wiedzę związaną z medycyną i niesieniem pomocy innym. Potrafię współpracować z grupą osób, ale także nie mam kłopotu z samodzielnością w wykonywaniu powierzonych mi obowiązków. Chciałabym podjąć stałą pracę w Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie, ponieważ moje życie opiera się na ciągłej chęci i konieczności niesienia pomocy innym ludziom. Praca na stanowisku pielęgniarki pozwala mi na realizowanie się w moim powołaniu.

Do mojego podania o pracę załączam pełną dokumentację przedstawiającą osiągnięte wykształcenie, a także związaną z wcześniejszym zatrudnieniem, odbytymi stażami i praktykami.

Mam nadzieję, że moja osoba zainteresowała Państwa na tyle, aby móc zaprezentować się osobiście, a także zaprezentować i wykorzystać swoje umiejętności i doświadczenie podczas wykonywania obowiązków pracowniczych.

Z poważaniem,
mgr. Katarzyna Nowak