Podanie o przedłużenie umowy o pracę na czas nieokreślony

W dzisiejszych czasach najczęściej stosowaną umową o pracę w Polsce, jest umowa na czas określony. Jest to spowodowane głównie tym, że pracodawcy mają problem z sensownym uzasadnieniem powodu, dla którego pracownik zostaje zwolniony.

Umowa na czas określony daje pracodawcy dużo większe możliwości w wymianie kadry pracowniczej, przy czym nie jest konieczne tego uzasadnianie. Jest to również ciągła niepewność dla pracowników, którzy nie wiedzą czy będą nadal posiadali pracę. Nie można jednak ciągle przedłużać takich umów na czas określony, dlatego też w pewnym momencie konieczne jest zatrudnienie pracownika na czas nieokreślony. Gdy zbliża się koniec umowy na czas określony, pracodawca może poinformować pracownika o jego planach i przekazać umowę do podpisania. Bywa również tak, że pracodawca zwleka do ostatniej chwili, ponieważ nie wie czy pracownik jest zainteresowany dalszą współpracą, w takim przypadku czeka na ruch ze strony pracownika.

Warto w takiej sytuacji napisać podanie, w którym pracownik poprosi o przedłużenie umowy o pracę na czas nieokreślony. Pracodawca nie ma obowiązku przedłużania umowy o pracę na czas określony. Pracownik również nie ma takiego obowiązku. Jeżeli któraś ze stron pragnie wcześniej rozwiązać taki stosunek pracy, to obowiązuje dwu tygodniowy okres wypowiedzenia w przypadku umowy na czas określony. Pracownik nie może wystąpić na drogę sądową w celu przywrócenia go do pracy po zakończeniu okresu obowiązywania umowy, chyba, że został zwolniony w okresie obowiązywania umowy.

Przykładowe podanie o przedłużenie umowy o pracę na czas nieokreślony:

Bochnia, dnia 02 lutego 2015 r

Magdalena Kwiatkowska
ul. Zdrojowa 17/3
32-700 Bochnia
Tel: 502-501-500

Zakłady Przetwórcze
„Kurakpol”
ul. Północy 14
32-700 Bochnia

 
 
 

Podanie o przedłużenie umowy na czas nieokreślony.

 
 

Szanowni Państwo.
Z powodu zbliżającego się końca umowy o pracę na czas określony 3 miesięczny, podpisanej dnia 1. 04. 2015r. zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedłużenie mojej osobie umowy o pracę w Zakładach Przetwórczych „Kurakpol”, na czas nieokreślony.

Aktualnie wiążąca nas umowa o pracę na czas określony, zawarta została w pełnym wymiarze czasu pracy. Stanowisko pracy przeze mnie zajmowane to pracownik fizyczny na produkcji.
Wyrażam zadowolenie z aktualnej pracy oraz chęć do dalszej współpracy z firmą Zakłady Przetwórcze „Kurakpol”.

Mam nadzieję, że są Państwo zadowolenie z pracy, jaką wykonuję, oraz proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby o przedłużenie umowy o pracę na czas nieokreślony.

 
 

Z poważaniem,
Magdalena Kwiatkowska