Podanie o przyjęcie do służby w policji

Podanie o pracę w policji:

 

 

Kraków dn. 08.10.2016r

Mariusz Nowicki
Ul.Pańska 22
30-698 Kraków

Do Komendanta Głównego Policji
w Krakowie

 

 

 

PODANIE O PRACĘ

 

Szanowny Panie

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do służby w Komendzie Policji w Krakowie.

Jako obywatel Polski, który od urodzenia mieszka w tym kraju, pragnę wstąpić w szeregi Policji. Całość załączonej przeze mnie dokumentacji wykazuje, iż spełniam wszystkie wymagania formalne przewidziane przez polskie prawo dla Kandydata do służby w Policji. Niemniej jednak w tym miejscu zamierzam przekonać Państwa, iż mój charakter i predyspozycje dają pewność stwierdzić,  iż sprawdzę się jako Policjant.

Przez moje działania, jako funkcjonariusza Policji, pragnę zapobiegać popełnianiu przestępstw oraz wykroczeń, a swoją postawą, także poza godzinami pracy, zapobiegać wszelkim zjawiskom kryminogennym. Jako osoba świadomie korzystająca z posiadanych umiejętności interpersonalnych z łatwością będę w stanie współdziałać, w zakresie powierzonych mi obowiązków, zarówno z współpracownikami, zwierzchnikami, a także, w razie konieczności, z organami państwowymi samorządu terytorialnego lub organizacjami społecznymi.

W pracy ochroniarza, jaką do tej pory podejmowałem, cechowałem się inicjatywą. Również teraz, w razie przyjęcia mnie do służby w Policji, zobowiązuję się swym postępowaniem, nienaganną pracą oraz służbą podtrzymywać dobry wizerunek mojej jednostki w oczach społeczeństwa i podnosić sprawność jej działań.

Z uwagi na to, iż jestem osobą ambitną, zamierzam doskonalić soje umiejętności każdego dnia. Na tę chwilę mogę pochwalić się bardzo dobrą znajomością języków angielskiego i rosyjskiego, które to chciałbym wykorzystać w swojej pracy, m.in. w działaniach związanych ze współpracą z policją z poza granic Polski.

W związku z powyższym, mam nadzieję, iż zaakceptujecie Państwo moją kandydaturę.

 

Z poważaniem
Mariusz Nowicki