Podanie o urlop macierzyński

Urlop macierzyński jest urlopem obowiązkowym dla kobiet, które zostały matkami. Przysługuje im 20 tygodni takiego urlopu. Kobiety, którym bardzo zależy na powrocie do pracy, mogą wykorzystać tylko część urlopu, a resztę przekazać ojcu dziecka, który wykorzysta pozostałą część za matkę.

Po 14 tygodniach możliwy jest już powrót do pracy. Mężczyzna, czyli ojciec dziecka, może otrzymać pozostałe 6 tygodni do wykorzystania. Konieczne jest do tego złożenie odpowiedniego podania, wniosku, w którym rodzice poświadczą, że matka rezygnuje z dalszego urlopu macierzyńskiego, a ojciec pragnie przejąć pozostały okres urlopu, aby zająć się swoją pociechą.

Warto również wiedzieć o tym, że oprócz przewidzianych dwudziestu tygodni urlopu macierzyńskiego, możliwe jest otrzymanie jeszcze sześciu, które również można wykorzystać.

Urlop ten nie jest jednak obowiązkowy i nie każdy go wykorzystuje. Przez okres 26 tygodni świadczenie wypłacane jest w wysokości 100% wynagrodzenia. Możliwe jest jednak wzięcie urlopu rodzicielskiego, który trwać może również dodatkowe 26 tygodni. W takim przypadku te kolejne 26 tygodni wypłacane jest w 60% wysokości wynagrodzenia. Jeżeli jednak rodzic w podaniu zaznaczy od razu, że pragnie wykorzystać całość, czyli 52 tygodnie urlopu, to świadczenie będzie przez cały ten okres wypłacane w wysokości 80% wynagrodzenia.

Możliwe jest rozpoczęcie urlopu macierzyńskiego na sześć tygodni przed planowaną datą porodu. Należy jednak posiadać odpowiednie zaświadczenie o planowanym porodzie. Mało, kto korzysta z możliwości wcześniejszego urlopu macierzyńskiego, ponieważ zazwyczaj kobiety w ciąży, przebywają przez większy okres ciąży na zwolnieniu lekarskim. Wykorzystują macierzyńskie dopiero od dnia narodzin dziecka.

Urlop macierzyński przysługuje osobom, które pracują na umowę o pracę, mogą z niego korzystać również osoby posiadające własne firmy. Warto również wiedzieć, że planowane jest wprowadzenie świadczenia dla osób, które nie pracują na etacie, a będą miały dziecko. Chodzi tu o studentów, a także osoby pracujące na roli, oraz na umowy o dzieło. Możliwe będzie dla nich uzyskanie świadczenia na dziecko w wysokości 1000 złotych miesięcznie. Planowane jest jego wypłacanie przez pierwsze 12 miesięcy życia dziecka.

Przykładowe podanie o udzielenie urlopu macierzyńskiego

Bochnia, dnia 23 maja 2015 r.

Iwona Kowalska
ul. Królowej Jadwigi 8/2
32-700 Bochnia
Tel: 333-222-333

Firma Handlowo-Usługowa
„Motorex”
ul. Kilińskiego 23
32-700 Bochnia

 
 
 

Podanie o udzielenie urlopu macierzyńskiego

 
 

Szanowni Państwo.
Proszę o udzielenie mi urlopu macierzyńskiego w związku z urodzeniem dziecka 28 lipca 2015 roku. Wnioskuję o udzielenie urlopu macierzyńskiego w wymiarze 20 tygodni.
Proszę również o udzielenie mi dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze 6 tygodni, który zamierzam wykorzystać po podstawowym okresie urlopu macierzyńskiego.

Oświadczam również, że z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, nie będzie korzystał współmałżonek, rodzic dziecka.

Z poważaniem,
Iwona Kowalska