Podanie o urlop wychowawczy

O urlop wychowawczy może starać się matka, której staż pracy to, co najmniej 6 miesięcy. Urlop wychowawczy jest urlopem bezpłatnym, który bierze się w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, przez matkę.

Pełny wymiar urlopu wychowawczego wynosi 3 lata. Może być on brany w ratach, czyli nie musi być wzięty jednorazowo w całości. Ważne jest jednak to, że nie może być wykorzystany po okresie późniejszym niż do piątego roku życia dziecka. Warto jednak wiedzieć, że maksymalnie można urlop wychowawczy podzielić na pięć rat. Dlatego ważne jest, aby dokładnie określić i obliczyć planowaną jego długość w poszczególnych częściach.

Na dzieci chore, których stan zdrowia jest potwierdzony przez lekarza i są w jakimś stopniu niepełnosprawne, przysługuje urlop wychowawczy 3letni, który można wykorzystać do ukończenia przez dziecko osiemnastu lat.

Rodzic może wziąć urlop wychowawczy na każde dziecko. Nie jest to istotne ile ma dzieci. Nie ma limitu, który deklarowałby maksymalną ilość lat przebytych na urlopie wychowawczym. Rodzice bardzo często korzystają z przywileju, jakim jest urlop wychowawczy, aby móc jak najwięcej czasu spędzić z dzieckiem.

Żeby otrzymać urlop wychowawczy, należy spełnić pewne warunki. Podstawowym jest złożenie odpowiedniego wniosku, podania, swojemu pracodawcy. Następnie należy zaznaczyć okres, w jakim planujemy przebywać na urlopie. Jeżeli został wykorzystany w części, to należy podać okres, w jakim się to odbyło. Istotne jest również to, aby wniosek złożyć na czas. Według przepisów powinien być złożony na 2 tygodnie przed rozpoczęciem urlopu.

Pracownik przebywający na urlopie wychowawczym jest chroniony i pracodawca nie może go zwolnić. Dopiero po zakończeniu urlopu możemy otrzymać wypowiedzenie. Podczas przebywania na urlopie wychowawczym, zwolnienie jest możliwe tylko w szczególnych sytuacjach, takich jak, upadłość zakładu pracy lub urlop dyscyplinarny, ponieważ została udowodniona wina pracownika. Pracownik na urlopie wychowawczym ma możliwość innego zatrudnienia, o ile nie przeszkadza to w sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Jeżeli pracodawca stwierdzi, że pracownik nie sprawuje opieki nad dzieckiem, to może wezwać pracownika do pracy. Pomimo tego, że urlop wychowawczy jest bezpłatny, to rodzic ma prawo do zasiłku wychowawczego. Musi jednak spełnić kryteria dochodowe. Zasiłek wychowawczy jest tylko pomocą dla rodziny. Nie jest wyrównaniem wynagrodzenia.

Przykładowe podanie o udzielenie urlopu wychowawczego

Bochnia, dnia 23 czerwca 2015 r.

Iwona Kowalska
ul. Królowej Jadwigi 8/2
Tel: 333-222-333
Tel: 505-505-505

Firma Handlowo-Usługowa
„Motorex”
ul. Kilińskiego 23
32-700 Bochnia

 
 
 

Podanie o udzielenie urlopu wychowawczego

 
 

Szanowni Państwo.
Proszę o udzielenie mi urlopu wychowawczego w związku z potrzebą zapewnienia opieki nad dzieckiem, Klaudia Kowalska, urodzona 25. 08. 2014 roku. Wnioskuję o udzielenie urlopu wychowawczego w wymiarze 10 tygodni od dnia 13. 08. 2015r.
Informuję również, że nie korzystałam wcześniej z urlopu wychowawczego na wymienione dziecko.
Informuję, że drugi rodzic także nie korzystał z możliwości urlopu wychowawczego na wymienione dziecko

Z poważaniem,
Iwona Kowalska

 
 

Oświadczenie drugiego rodzica.
Oświadczam, że nie zamierzam korzystać z urlopu wychowawczego w okresie wskazanym przez drugiego rodzica.
Ireneusz Kowalski