Podanie o zapomogę z Funduszu Socjalnego

Fundusz socjalny jest przeznaczony do finansowania działalności socjalnej na rzecz pracowników i ich rodzin danego Zakładu. Pracodawcy, którzy zatrudniają ponad 20 osób powinni założyć taki fundusz, a katalog możliwych przedmiotów świadczeń jest ustalany ze wszystkimi zainteresowanymi.

Osoby uprawnione do korzystania z funduszu są wymienione w indywidualnym regulaminie Zakładu Pracy. Mogą być to również emerytowani pracownicy, o ile pracodawca wyraził na to zgodę. Nie wszystkie wydatki mogą być pokrywane z funduszu socjalnego. Do najbardziej popularnych rodzajów pomocy należą: dofinansowanie do wypoczynku pracownika oraz jego dzieci, paczki świąteczne oraz różnego typu bony i talony zakupowe. Czasem są to nawet pożyczki z celami mieszkaniowymi – takimi jak remont, czy dofinansowanie do wykupu nieruchomości na własność. Z funduszu można opłacić również wejścia do obiektów kulturalnych i sportowych czy prywatną opiekę medyczną.

Pracownicy w ciężkiej sytuacji finansowej mogą starać się również o bezzwrotną lub zwrotną zapomogę, jeśli przedstawią dowody na niski dochód gospodarstwa domowego i nagłe zaistnienie potrzeby pomocy materialnej z przyczyn losowych. Pracodawca przy rozdzielaniu środków z funduszu musi brać pod uwagę kryterium dochodowe. Bardzo często mylnie przyjmuje się, że każdy pracownik powinien otrzymać takie samo świadczenie. Niestety tak nie jest – ich wysokość zależy od indywidualnej sytuacji materialnej pracownika. Stąd potrzeba dogłębnej analizy struktury kadry pracowniczej. Należy również pamiętać, że choć wszystkie świadczenia tego rodzaju są zwolnione ze składek ZUS, to od części z nich należy opłacić podatek dochodowy.

Dokładniejsze zasady dysponowania środkami z funduszu są sprecyzowane w ustawie z 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Oto przykładowy wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego.

Przykładowe podanie o zapomogę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

Anna Kowalska Wrocław, 02. 07. 2015

ul. Główna 1/1
50-000 Wrocław

Komisja Socjalna
XYZ Sp. z o. o.
ul. Boczna 1
50-001 Wrocław

 
 
 

WNIOSEK O UDZIELENIE BEZZWROTNEJ ZAPOMOGI

 
 

Zwracam się z prośbą o udzielenie bezzwrotnej zapomogi z funduszu socjalnego w wysokości 1500 zł (tysiąc pięćset złotych) ze względu na ciężką sytuację materialną moją oraz mojej rodziny oraz wypadku losowego, niezależnego ode mnie, jakim jest zalanie mieszkania.

UZASADNIENIE:
W skład mojego gospodarstwa domowego wchodzi mąż i trójka dzieci w wieku od czterech do dwunastu lat. Mąż dwa miesiące temu stracił pracę, obecnie pobiera zasiłek dla bezrobotnych. Dwójka dzieci uczęszcza do szkoły, a najmłodsze do przedszkola. Obecnie głównym dochodem w gospodarstwie jest wynagrodzenie pobierane przeze mnie za pracę w XYZ Sp. z o. o. Od grudnia 2014 do czerwca 2015 w kamienicy, w której mieszkamy z rodziną prowadzony był gruntowny remont dachu. W dniu 19. 06. 2015r. pracownicy budowlani, którzy prowadzili remont źle zabezpieczyli dach. Podczas ulewy, która wystąpiła tego dnia wieczorem, woda dostała się do budynku i przeszła na strop. Moje mieszkanie znajduje się na trzecim piętrze i jest położone najwyżej, a więc znajduje się zaraz pod dachem. W efekcie, sufity w dwóch pokojach mieszkalnych zostały całkowicie zalane. Stopień niedopatrzenia pracowników był tak duży, że woda kapała również na podłogę i meble. Niestety, Zarządca budynku odsyła nas do firmy budowlanej, a ta nie poczuwa się do odpowiedzialności, by naprawić swój błąd. W efekcie, dwa pokoje w moim mieszkaniu nadają się do gruntownego remontu, łącznie z tynkowaniem i malowaniem sufitów i ścian.

W związku z tym proszę o przyznanie mi zapomogi w wyżej wymienionej kwocie, by możliwy był chociaż powierzchowny remont mieszkania, które obecnie nie nadaje się do użytkowania.

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych zeznań.
 
 

Anna Kowalska

 
 
Załączniki:
1. zaświadczenie o dochodach za rok 2014 Anny Kowalskiej
2. zaświadczenie o dochodach za rok 2014 Mariana Kowalskiego
3. zaświadczenie z Urzędu Pracy o pobieraniu zasiłku przez Mariana Kowalskiego
3. wypis z dziennika budowy dotyczącego remontu dachu
4. opinia rzeczoznawcy o zalaniu z dnia 20. 06. 2015
5. odmowa poniesienia odpowiedzialności przez firmę budowlaną