Pokojówka – opis zawodu

Pokojówka to osoba pracująca w hotelu lub obiekcie o zbliżonym charakterze (motel, hostel, pensjonat). Odpowiedzialna jest przede wszystkim za utrzymanie wynajmowanych gościom pokojów w idealnej czystości i stanie.

Do jej codziennych obowiązków zalicza się więc m.in. sprzątanie pokoju pod nieobecność gości, dostarczanie im ręczników, pościeli i środków czystości, a także innych elementów wyposażenia pokoju. Poza tym zajmuje się również przygotowywaniem pomieszczeń do przyjęcia nowych gości. Pokojówka to osoba zapewniająca podstawowe warunki niezbędne dla utrzymania wysokiego standardu wynajmowanych przestrzeni mieszkalnych w obiektach gastronomicznych czy hotelowych.

Pokojówka odpowiedzialna jest za przygotowywanie pokoi hotelowych i przylegających do nich łazienek. Do jej obowiązków zalicza się więc również mycie sanitariatów, luster, podłóg, wynoszenie śmieci, uzupełnianie środków higienicznych i kosmetycznych itd. Osoba pracująca w tym zawodzie powinna także utrzymywać w czystości sprzęt wykorzystywany na co dzień w pracy oraz dbać o należyty porządek w pomieszczeniach służbowych (kantorek, magazyn z ręcznikami i pościelą itd.).

Zazwyczaj pokojówka ma dziennie do przygotowania kilka lub kilkanaście pokoi. Uzależnione jest to od ilości pomieszczeń znajdujących się w danym obiekcie hotelowym oraz od obłożenia hotelu – ilości zakwaterowanych w danym dniu gości. Im większe jest obłożenie, tym mniejsza liczba pokoi do sprzątania. Praca ta zazwyczaj wiąże się z tzw. nienormowanym czasem pracy. W niektórych hotelach obowiązują czasowe normy określające czas na wykonanie kompletnego przygotowania jednego pokoju do przyjęcia gości.

Zazwyczaj pracodawcy nie stawiają ścisłych wymogów dotyczących wykształcenia posiadanego przez osoby zatrudniane na stanowisku pokojówki. Wystarczające bywa już ukończenie edukacji na poziomie szkoły podstawowej czy zawodowej. Najważniejszą kwestią w tym przypadku jest bowiem dotychczasowe doświadczenie zawodowe, najlepiej pozyskane w pracy na stanowisku o zbliżonym charakterze wypełnianych obowiązków. Od kandydatów wymaga się również kilku cech osobowości – uczciwości, dyskrecji oraz pełnego zaangażowania w pełnienie powierzonych im obowiązków. Niezbędna jest również dobra sprawność fizyczna, dokładność, odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu. Niekiedy konieczna lub mile widziana jest także znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Jest ona niezbędna podczas rozmowy z gośćmi przyjeżdżającymi z zagranicy.