Prywatna opieka zdrowotna – dlaczego warto się na nią zdecydować?

Prywatna opieka medyczna w Polsce z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Najpopularniejsze są abonamenty medyczne, które w dużych firmach są już dziś właściwie standardem i jednocześnie jednym z najbardziej cenionych przez pracowników pozapłacowym elementem wynagrodzenia.

Prywatna opieka medyczna oferowana obecnie przez różne podmioty w kraju to zazwyczaj kompleksowa propozycja, w ramach której mieszczą się: podstawowa i specjalistyczna diagnostyka oraz leczenie i rehabilitacja, pomoc doraźna, usługi realizowane przez prywatne przychodnie i prywatne szpitale. Całość lub tylko wybrane elementy oferty pracodawcy zapewniają swojej kadrze w ramach pozapłacowych bonusów w postaci abonamentu medycznego. Opłaca się to jednej i drugiej stronie…

 

Zdrowy pracownik – zdrowa firma

Pracodawca zyskuje zadowolonych pracowników, którzy – nie tracąc czasu – chętniej dbają o swoje zdrowie, a zatem stają się też efektywniejsi w pracy. Profilaktyka, badania kontrolne i szybka pomoc medyczna w razie potrzeby wpływają też na obniżenie absencji chorobowej w firmie. Pakiety medyczne mogą być zróżnicowane i stanowić bonusy o różnej wartości (pełna lub częściowa opieka medyczna dla pracownika, usługi dodatkowe lub brak dodatkowych usług, opieka medyczna dla pracownika i jego najbliższej rodziny lub tylko dla pracownika etc.), będąc jednocześnie świetnym motywatorem i narzędziem zarządczym.

 

Komfort, profesjonalizm, elastyczność

Pracownik ma szybki dostęp do lekarzy różnej specjalizacji i szerokiego zakresu usług medycznych (w tym również do stomatologii) praktycznie na terenie całej Polski. Wizyty u lekarza pierwszego kontaktu i podstawowe badania realizowane są natychmiast. Na konsultację u specjalisty nie czeka się dłużej niż kilka dni, podobnie jak na zaawansowane badania diagnostyczne (np. tomografia komputerowa). W prywatnych placówkach opieki zdrowotnej pracuje sprawny, miły i wykwalifikowany personel, przyjmują doświadczeni lekarze z tytułami naukowymi, korzysta się tutaj zazwyczaj z nowoczesnego sprzętu i technologii stosowanych w dobrych, cenionych, prywatnych poradniach i szpitalach na całym świecie. Pacjent rezerwuje wizytę u lekarza lub na badanie w dogodnym dla siebie miejscu i czasie osobiście, przez telefon lub aplikację mobilną albo system elektroniczny dostępny na stronie WWW, gdzie można również między innymi obejrzeć wyniki swoich badań. O zbliżającym się terminie wizyty przypomina mu SMS.

Prywatna opieka zdrowotna jest coraz powszechniejsza i coraz łatwiej dostępna. Zwiększa się liczba placówek medycznych, ich usługi oferowane są siedem dni w tygodniu, przez całą dobę, a ceny określane jako przystępne. Polacy bardzo cenią sobie kompleksowość, profesjonalizm, sprawność działania prywatnej służby zdrowia i jej elastyczność, co w obliczu wielu negatywnych doświadczeń z państwowym systemem opieki zdrowotnej skłania do podjęcia jedynej, słusznej decyzji… bo przecież aż 70% z nas uznaje właśnie zdrowie za konieczny warunek szczęścia.

 

Państwowe czekanie albo prywatne leczenie

Niechęć do publicznej służby zdrowia zatem wciąż rośnie, a dzieje się to nie bez powodu. Według badań autorstwa Watch Health Care, czas oczekiwania pacjenta na zrealizowanie jednej z gwarantowanych mu usług medycznych w tzw. państwowej służbie zdrowia wynosi średnio ponad 80 dni (dane z 2015 r.). Czas ten z roku na rok się niestety wydłuża, a wielomiesięczne (czasami nawet roczne) kolejki do niektórych specjalistów (m.in. do urologa czy do endokrynologa) lub pracowni diagnostycznych (np. MRI) czy świadczeń rehabilitacyjnych stają się tu powoli niechlubną normą. Od lat trwający niedobór podaży usług publicznego systemu zdrowotnego i ciągły brak jakichkolwiek perspektyw na skuteczne rozwiązanie tego problemu powodują, że pacjenci jeszcze chętniej leczą się w placówkach prywatnych (vide: raport PMR „Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2016”).

Dlaczego warto zdecydować się na leczenie prywatne? Powodów można wymieniać wiele, ale wystarczy w tym miejscu tylko jeden – ten najważniejszy. Bo, niezależnie od tego, czy leczenie takie funduje pracodawca, oferując pracownikowi odpowiedni abonament medyczny czy płaci się za nie z własnej kieszeni, jest to przede wszystkim leczenie możliwe do przeprowadzenia wtedy, kiedy jest najbardziej potrzebne i / lub wtedy, kiedy jest to najwygodniejsze dla pacjenta.

Sprawdź ofertę Centrum Medycznego Enel – Med na https://cm.enel.pl