Przedstawiciel medyczny – zakres obowiązków

Przedstawiciel medyczny jest reprezentantem firmy farmaceutycznej albo wytwarzającej sprzęt i artykuły medyczne. Jego głównym zadaniem jest promocja i sprzedaż produktów firmy. Musi więc zadbać o nawiązanie i utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzami, dyrektorami szpitali, pracownikami aptek oraz przedstawicielami środowiska medycznego i farmaceutycznego.

Przedstawiciel medyczny często zajmuje również stanowisko doradcy lekarza – to on dostarcza mu informacje o lekach i zachęca do ich stosowania (oczywiście w pewnych granicach etycznych). Przekazuje też materiały informacyjne oraz literaturę naukową dotyczącą najnowszych osiągnięć z zakresu medycyny, farmacji oraz zawiadamia o organizowanych konferencjach naukowych czy sympozjach. Może więc być cennym źródłem informacji lekarza. Dlatego powinien być osobą odpowiedzialną, całkowicie wiarygodną oraz rzetelną.

Przedstawiciel medyczny powinien mieć wykształcenie wyższe medyczne, farmaceutyczne lub pokrewne (nauki biologiczne). Ponadto od kandydata na to stanowisko wymaga się znajomości języka angielskiego, umiejętności obsługi komputera, znajomości pakietu MS Office oraz posiadania prawa jazdy kat. B. Od kandydatów oczekuje się też doświadczenia handlowego, znajomości technik sprzedaży i doświadczenie w bezpośrednim kontakcie z ludźmi. Przedstawiciel medyczny powinien się cechować wysoko rozwiniętymi umiejętnościami negocjacyjnymi i interpersonalnymi, komunikatywnością, zaangażowaniem, samodzielnością. Powinien wykazywać bardzo dobrą organizacją pracy, zdolnością podejmowania szybkich decyzji oraz umiejętnością planowania i osiągania zamierzonych celów.

Przedstawiciel medyczny może znaleźć zatrudnienie we wszystkich firmach produkujących produkty medyczne i świadczących usługi medyczne, a także w koncernach medycznych oraz hurtowniach sprzedających sprzęt medyczny. Jego miejscem pracy jest biuro oraz praca w terenie, czyli spotkania i wizyty u klientów. Jest to praca samodzielna, ale pod nadzorem. Zawód ten cechuje się z różnym natężeniem kontaktów z ludźmi. Czas pracy z reguły jest nienormowany. Pracownik ma możliwość rozwoju zawodowego oraz doskonalenia wiedzy i kompetencji. Średnie zarobki kształtują się w granicach 3,300 – 5000 zł i wyżej + prowizja. Wszystko uzależnione jest od prestiżu firmy, położenia geograficznego zakładu pracy, a przede wszystkim od wyników sprzedaży pracownika. Przedstawiciel medyczny otrzymuje dodatkowe bonusy, takie jak telefon komórkowy, szkolenia, samochód, pakiet socjalny.

Zakres obowiązków:

  • promowanie kluczowych produktów z portfolio oraz reprezentowanie firmy,
  • prezentacja produktów medycznych czy sprzętu medycznego klientom,
  • nawiązywanie nowych kontaktów oraz utrzymywanie długotrwałych i pozytywnych relacji z pozyskanymi już klientami,
  • doprowadzanie do zawarcia transakcji oraz nadzór nad realizacją procesu sprzedażowego,
  • przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji, folderów promocyjnych, ofert i ulotek,
  • organizowanie eventów i konferencji.