Referencje dla pracownika – wzór listu referencyjnego

Gotowy list referencyjny dla pracownika z pozytywną opinią:

   
 

16 lutego 2016 r.

Zbigniew Nowak Warszawa
„Praca.fm – Doradztwo Personalne”
ul. Mieszka I 12
Warszawa 12-345

 

 

 

REFERENCJE

  

Pan Jan Kowalski ( w ramach zatrudnienia w firmie „Praca.fm – Doradztwo Personalne” w okresie od 1.01.2013 r. do 2.09.2014 r. pełnił funkcję doradcy klienta w naszym biurze w Warszawie. Do zadań pracownika na tym stanowisku należała przede wszystkim opieka nad klientem biznesowym, doradztwo w zakresie outsourcingu pracowników oraz telefoniczna sprzedaż usług. Ponadto w okresie od 3.09.2014 r. do 12.08.2016 r. pan Jan Kowalski pełnił w naszej firmie obowiązki dyrektora oddziału zamiejscowego w Poznaniu, gdzie był odpowiedzialny za koordynację pracy personelu, wyznaczanie oraz realizowanie planów sprzedażowych.

Wyżej wymieniony dał się poznać w naszej firmie jako bardzo dobry organizator pracy własnej i powierzonego mu działu. Ze wszystkich nałożonych zadań służbowych wywiązywał się terminowo i sprawnie. Cechowała go też ogromna pracowitość i wysoka motywacja w podnoszeniu swoich wyników. Ponadto wyróżnia się on samodzielnością w realizacji zadań oraz umiejętnością podejmowania bardzo szybkich i trafnych decyzji. W 2014 r. otrzymał II nagrodę dla pracownika osiągającego najlepsze wyniki sprzedażowe.

Pan Jan Kowalski cieszy się naszym zaufaniem oraz sympatią w środowisku pracowniczym. Umie on kształtować zasady współżycia społecznego, a swoją dużą wiedzę i doświadczenie zawodowe chętnie przekazuje młodszym kolegom, co było szczególnie widoczne w okresie pracy w Poznaniu. Strona etyczno-moralna pracownika jest bez zastrzeżeń.

Przyszłemu pracodawcy możemy z przekonaniem zarekomendować kandydaturę Pana Jana Nowaka, jednocześnie dodając, że tracimy w jego osobie tak doświadczonego i oddanego członka zespołu. Jesteśmy przekonani, że pan Jan Kowalski wesprze Państwa firmę swoją wszechstronną wiedzą zawodową.

 

 

Z poważaniem,
Karolina Nowak
wicedyrektor