Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę według Kodeksu Pracy oznacza ustanie stosunku pracy, które może nastąpić ze strony pracownika lub pracodawcy.

Wypowiedzenie na mocy porozumienia stron

Takiego wypowiedzenia może dokonać zarówno pracownik jak i pracodawca. Według tego można dokonać rozwiązania umowy, pod warunkiem, że obie strony się zgodzą. Zarówno pracownik jak i pracodawca mogą zaproponować warunki, na jakich umowa zostanie rozwiązana. Jednak nie oznacza to od razu ustania stosunku pracy. Każdy warunek musi zostać zaakceptowany przez obie strony. Najważniejszą cechą takiego sposobu rozwiązania umowy jest bezkonfliktowość, ponieważ obie strony ustalają takie warunki, jakie pasują obu stronom. Ważną cechą tego typu zerwania umowy jest także brak okresu ochronnego przed zwolnieniem. Oznacza to, że w tym przypadku nie jest brany pod uwagę np. okres ochrony przedemerytalnej.

Sposoby rozwiązania umowy

Istnieją aż trzy sposoby na rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron. Pierwszym z nich jest podpisanie przez pracownika i pracodawcę wspólnego dokumentu, którego warunki są jasne i w pełni zaakceptowane przez obie strony. Drugim sposobem jest zaproponowanie warunków przez pracodawcę, ale wtedy pracownik musi wyrazić zgodę na każdy punkt. Trzecim i zarazem ostatnim sposobem jest zaproponowanie warunków przez pracownika i podobne jak w drugim przypadku wszystkie punkty muszą być w pełni akceptowane przez drugą stronę umowy. Jeżeli dojdzie do finalizacji rozwiązania umowy, nie musimy podawać przyczyn. Dotyczy to zarówno pracodawcy jak i pracownika. W tym przypadku nie obowiązują także okresy wypowiedzenia. Kolejną ważną informacją jest brak obowiązku poinformowania pracownika o prawie do odwołania się w sądzie. Tak jak na każdym wypowiedzeniu muszą znaleźć się dane dotyczące pracownika, pracodawcy, miejscowość i data i obligatoryjnie prośba o rozwiązanie umowy wraz z terminem zakończenia pracy. Nie ma przepisów mówiących o tym, po jakim czasie umowa powinna zacząć obowiązywać. O tym fakcie decydują już strony umowy. Wynika z tego, że jeżeli strony uzgodnią czas pracy może on trwać o wiele dłużej niż okres wypowiedzenia, który obowiązuje przy zwykłym rozwiązaniu umowy.

Porozumienie stron a zasiłek dla bezrobotnych

Okres karencji w takim przypadku wynosi 6 miesięcy. Niestety w razie ustania stosunku pracy za porozumieniem stron przez ten czas były pracownik nie ma prawa do pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych. Po tym czasie osoba bezrobotna może ubiegać się o taki zasiłek.

Pokrewne artykuły:

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę
Wzór wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreśłony