Specjalista ds logistyki – zakres obowiązków

Specjalista ds. logistyki jest to stanowisko polegające głównie na zarządzaniu transportem w obrębie danej firmy. Jednak nie należy tego mylić ze spedytorem.

Tak więc logistyk jest odpowiedzialny za koordynowanie przepływu materiałów i surowców w firmie. Organizuje on transport i dystrybucję gotowych towarów, odpowiedzialny jest za kontakty z przewoźnikami.

Kreatywną częścią pracy specjalisty ds. logistyki jest poszukiwanie nowych rozwiązań zorganizowania transportu i przepływu dóbr w firmie. Powinien dążyć do stałego optymalizowania kosztu transportu. Musi efektywnie współpracować z działem zaopatrzenia i produkcji (czasem również z działam marketingu – jeśli konieczny jest transport materiałów promocyjnych).

Mniej kreatywnym obowiązkiem logistyka jest prowadzenie dokumentacji związanej z dystrybucją towarów w kraju jak i poza jego granicami. Jakie zatem cechy powinien posiadać pracownik aspirujący na to stanowisko? Przede wszystkim powinien być zdolny do twórczego myślenia i otwartego podejścia do kwestii operacyjnych oraz biznesowych. Pożądana jest również skłonność do podejmowania ryzyka powiązana z wysokim stopniem odpowiedzialności i wewnętrznej dyscypliny.

Cechą niezbędną jest samodzielność i umiejętności podejmowania decyzji pod presją czasu. Kluczową cechą miękką dla logistyka jest otwartość i komunikatywność w relacjach międzyludzkich. Zatem dobrego logistyka będzie odznaczać umiejętność równoczesnego kierowania kilkoma zadaniami i globalnego widzenia celu działania oraz jasny i zwięzły sposób formułowania myśli.

Niezbędna okaże się też operatywność i bardzo dobra organizacja pracy oraz umiejętność zarządzania czasem. Jak można łatwo zauważyć – są to cechy trudne do wychwycenia w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Natomiast realne sytuacje związane z organizowaniem transportu bardzo szybko wykażą, kto jest dobrym logistykiem, a kto nie potrafi sobie poradzić z presją (znamienną dla tego stanowiska). Logistyk musi być człowiekiem wszechstronnym o silnym charakterze i dojrzałej psychice.