Stanowisko: Pracownik biurowy

Do obowiązków pracownika biurowego należą przede wszystkim administrowanie, oraz całościowa obsługa biura zgodnie z zachowaniem zasad firmy w której został on zatrudniony i jego obowiązkami wynikającymi z umowy przez niego zawartej. Pracownik zobowiązany jest również do podpisania regulaminu firmy w której został zatrudniony.

Każdy pracownik ma obowiązek przestrzegać zasad BHP oraz zasad opisanych w regulaminie tejże firmy. Osoba zatrudniona w biurze jest obciążona odpowiedzialnością materialną za sprzęt jaki się tam znajduje i z jakiego korzysta.
 
Ogólne obowiązki pracownika biurowego:

-Dbanie o utrzymanie czystości w biurze.

-Wykonywanie obowiązków powierzonych przez pracodawce w terminie z zachowaniem odpowiedniej jakości świadczonych usług na rzecz klientów.

-Sprawdzanie i odbieranie poczty w formie tradycyjnej i elektronicznej.

-Obsługa urządzeń znajdujących się w biurze takich jak komputer, telefon, drukarka, fax itp.

-Nadzór nad dokumentami firmowymi z którymi pracownik ma styczność, oraz ich odpowiednie zabezpieczenie.

-Odbieranie połączeń telefonicznych wraz z rozmową i kierowanie ich do odpowiednich organów w firmie.

-Wykonywanie zadań mających na celu organizacje spotkań z klientami.

-Przekazywanie przełożonemu lub pracodawcy ( zależnie od zasad panujących w firmie) wyników z prowadzonej przez siebie pracy.

-Organizacja własnej pracy w celu prawidłowego funkcjonowanie biura.

-Zachowanie w tajemnicy danych pracowników i całego przedsiębiorstwa.

-Zastępowanie współpracowników w razie ich nieobecności.

-Budowanie odpowiedniego wizerunku firmy podczas kontaktu z klientami.

-Dbanie o schludny wygląd podczas pracy jak i spotkań z klientami.

-Stałe podnoszenie swoich kwalifikacji przez uczestnictwo w szkoleniach, kursach itp.

-Działanie zgodnie z interesem firmy.

-Pracownik biurowy musi również obowiązkowo przestrzegać regulaminu obowiązującego w miejscu pracy, oraz wszystkich przepisów BHP i przeciwpożarowych.

-Pracownik odpowiada za podejmowane przez siebie decyzje i ponosi odpowiedzialność karną w razie złamania przepisów prawa, bądź przepisów BHP i przeciwpożarowych panujących w firmie.