Szacunkowe zarobki spedytora

Osoba, która pracuje na stanowisku spedytora, zajmuje się najczęściej negocjowaniem cen, organizowaniem transportu, windykacją, a także szukaniem potencjalnych klientów dla firmy.

Jednak nie można jednoznacznie określić zakresu obowiązków, czy generalizować, ponieważ w każdej instytucji podział pracy, jaki przypada na spedytora, jest inny. Zależy to głównie od wielkości przedsiębiorstwa, liczby zatrudnianego personelu, jak również stopnia, w jakim firma się rozwija.

Z takich właśnie przyczyn nie można określić stałego wynagrodzenia, jakie otrzymuje spedytor. Najczęściej więc podaje się przedział, a na dzień dzisiejszy kształtuje się on w granicach od 2943 PLN brutto do 5175 PLN brutto. Uśredniając ten zakres, otrzymuje się kwotę 3815 PLN i jest to podstawowa pensja.

Jest to jednak zawód, w którym często przyznaje się premie za osiągnięcia, więc na to średnie wynagrodzenie składa się 12-procentowa premia i 88-procentowa pensja podstawowa.

Pomijając zarobki, które są wpisane w zawartą umowę między pracodawcą, a pracownikiem, do wynagrodzenia często dochodzą dodatkowe bonusy w postaci benefitów. Najczęściej zalicza się do nich telefony komórkowe, laptopy, a także opiekę medyczną.

Przedział ten został podany dla największej liczby osób, która otrzymuje właśnie takie wynagrodzenie. Ze statystyk można się natomiast dowiedzieć, że 29% spośród osób zatrudnionych na stanowisku spedytora, zarabia mniej niż 2943 PLN brutto, a 25% powyżej górnej granicy, czyli powyżej 5175 PLN brutto.

Natomiast analizując rynek pracy, można zauważyć, że spedytor zarabia więcej w firmie, która zatrudnia większą liczbę pracowników. Dla porównania zatrudniony na stanowisku spedytora w instytucji, w której pracuje 50 osób, zarabia średnio miesięcznie 3700 PLN brutto. Natomiast w firmie, która daje angaż 250 osobom, bądź większej liczbie personelu, średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi wówczas 4000 PLN brutto.