Technik administracji – opis zawodu

W zakresie obowiązków służbowych technika administracji wyróżnić możemy kilka grup. Mimo, że brzmią dość zawile, wcale takimi nie są. Poniżej znajdą Państwo listę głównych zadań należących do technika administracji:

  • zadania o charakterze technologicznym
  • zadania o charakterze organizacyjnym
  • zadania kierowania i współpracy
  • zadania kontroli o oceny

Pierwszą grupę zadań osoby zatrudnionej na omawianym stanowisku stanowią tak zwane zadania o charakterze technologiczny. Związane są one z wszelkiego rodzaju pracami biurowymi, ze sporządzaniem dokumentacji, gromadzeniem danych i ich analizą. Druga grupa to zadania organizacyjne. Polegają one na na wszelkiego rodzaju organizacji, zarówno spotkań służbowych, organizacja samej pracy i obsłudze interesantów. Kolejną grupę stanowią zadania kierowanie i współpracy, które to polegają na współpracy ze wszystkimi komórkami danej organizacji oraz współpracy z jednostkami zewnętrznymi. Ostatnią grupę zadań realizowanych przez technika administracji są zadania kontroli i oceny jakości. Ten groźnie brzmiący zapis mówi o tym, że do osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należy ocena zarówno jakości, jak i efektywności własnych dziłań, jak i przygotowywanie całości dokumentacji do ewentualnej kontroli.

Osoba zatrudniona na stanowisku technika administracji pracuje w biurze. Może pracować w każdego rodzaju zakładzie usługowym, ale również w organizacjach społecznych, w jednostkach samorządu terytorialnego, w urzędach gminnych oraz w administracji rządowej. Technik administracji potrzebny jest tak naprawdę wszędzie, gdzie trzeba profesjonalnej wiedzy urzędniczej z zakresu organizacji pracy,

Technik administracji powinien potrafić zwięźle i treściwie formułować swoje wypowiedzi, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Powinien znać przepisy prawa, być zorganizowany oraz zdyscyplinowany. potrafi planować przychody i wydatki oraz sporządza dość skomplikowane ich analizy. Posługuje się komputerem w stopniu zaawansowanym oraz obsługuje sprzęt niezbędny do wykonywania powierzonych mu obowiązków. Jest etyczny, a jego zachowanie nie powinno budzić kontrowersji. Ponadto technik administracji powinien chętnie podnosić swoje kompetencje m.in.poprzez uczestniczenie w różnego rodzaju szkoleniach. Jest to pracownik samodzielny, który dokładnie zna zakres swoich obowiązków i wykonuje je z należytą starannością. Jest osobą elastyczną, która do każdej sprawy, którą prowadzi podchodzi indywidualnie. Jest odpowiedzialny i sam potrafi monitorować wykonywanie swojej pracy.