Umowa na zastępstwo a ciąża

Bez względu na to, czy pracownica została zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony, czy na czas określony, w przypadku, kiedy zaszła w ciążę, przysługują jej pewne dodatkowe uprawnienia. Jednym z przykładów takich przywilejów jest przymus przedłużania umowy o pracę do dnia porodu.

Czym jest umowa na zastępstwo?

W rzeczy samej jest to taki rodzaj umowy o pracę, jaki zostaje zawarty na pewien z góry określony czas. Podstawową przyczyną zatrudnienia na czas określony na zastępstwo może być sytuacja, w której stały pracownik nie może być obecny w pracy z powodów usprawiedliwionych, czyli takich jak urlop macierzyński, wychowawczy, wypoczynkowy, bezpłatny lub chorobowy. Dzięki temu, że pracodawca zna sytuację pracownika, może on zdecydować się na zatrudnienie kogoś innego na podstawie umowy na czas określony, kto z powodzeniem przejmie obowiązki nieobecnego pracownika.

Różnica w przywilejach

Jeżeli na zastępstwo zatrudniono kobietę, która jest ciężarna, przysługują jej te same prawa, co innym kobietom, zatrudnionym na czas określony. Tyle że, kobiety zatrudnione na zwykłej umowie o pracę na czas określony mogą skorzystać z takich przywilejów, jak automatyczne przedłużanie umowy od trzeciego miesiąca ciąży do dnia porodu, co niekoniecznie przysługuje kobiecie, zatrudnionej na zastępstwo. Jednak, ciężarna zatrudniona w zastępstwie innego pracownika niekoniecznie musi stracić pracę.

Całkowitą ochronę zatrudnienia kobietom ciężarnym gwarantują przepisy kodeksu pracy, co w praktyce głównie odnosi się do tego, że pracodawca nie może rozwiązać z nimi umowy w czasie ciąży lub podczas urlopu macierzyńskiego. Od tego prawa jest jednak wyjątek – jest nim sytuacja, w której istnieje uzasadniona podstawa do rozwiązania umowy, a do tego taką zgodę wyraziły również związki zawodowe, reprezentujące kobietę.

W przypadku umowy na zastępstwo pracownik musi mieć świadomość, że będzie pracował za kogoś (dane osobowe zastępowanego powinny koniecznie znaleźć się na umowie zawieranej między dwiema stronami).