Umowa zlecenie – koszty pracodawcy

Umowa zlecenie jest jedną z najchętniej wybieranych form zatrudnienia. W wielu przypadkach jest ona najkorzystniejsza dla pracodawcy, bywa również dobrym rozwiązaniem dla pracownika. Pozwala bowiem na znaczną redukcję kosztów, przy jednoczesnym zapewnieniu pracownikowi godziwych warunków zatrudnienia.

Przy umowie zleceniu możemy rozróżnić trzy podstawowe formy, które wpływają na całkowity koszt zatrudnienia pracownika.

Pierwszym z nich jest umowa zawarta z osobą uczącą się, która nie ukończyła jeszcze 26 roku życia. W takim wypadku koszt zatrudnienia jest równy kwocie brutto, zapisanej w umowie. Nie ma potrzeby odprowadzania dodatkowych składek na ZUS czy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Od umowy odprowadzany jest jedynie podatek dochodowy.

Drugim przypadkiem jest umowa zawarta z osobą pracującą w innej firmie. Tutaj również pracodawca nie ma obowiązku płacenia składek i jedynym kosztem będzie kwota brutto z umowy. Warunkiem jest jednak posiadanie przez pracownika umowy o pracę oraz otrzymywanie wynagrodzenia równego lub wyższego od minimalnej krajowej pensji.

Ostatnią i jednocześnie najmniej korzystną dla obydwu stron sytuacją jest zawarcie umowy zlecenia z osobą, która nie posiada umowy o pracę (lub nie osiąga dochodów równych przynajmniej minimalnej krajowej pensji), nie uczy się lub ukończyła 26 rok życia. W takim wypadku pracodawca zobowiązany jest pokryć koszt wynagrodzenia w kwocie brutto oraz opłacić obowiązkowe składki na ZUS. Obowiązkowe stają się składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Pracy.

Przy tego rodzaju umowie na kwotę 1750 zł brutto, całkowite koszty pracodawcy związane z zatrudnieniem pracownika wynoszą 2112, 95 zł. Kształtują się one następująco:

– składka na ubezpieczenie emerytalne 170, 80 zł
– składka na ubezpieczenie zdrowotne 135, 91 zł
– składka na ubezpieczenie rentowe 26, 25 zł
– składka na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolna, obciążająca kwotę do wypłaty dla pracownika) 42, 88 zł
– zaliczka na podatek dochodowy 103 zł
– składka na Fundusz Pracy 42, 88 zł
– Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1, 75 zł

Kwota do wypłaty dla pracownika to 1310, 18 zł (jeśli pracownik nie zdecyduje się na opłacanie składek na ubezpieczenie chorobowe) lub 1274, 16 zł (jeśli pracownik chce opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe).

Jak widać, w ostatnim przypadku umowa zlecenie nie jest najkorzystniejszą formą zatrudnienia, ponieważ jej koszty dla pracodawcy są tak samo wysokie, jak przy umowie o pracę.