Urlop ojcowski

Nowy rok przyniósł nowelę ustawy o urlopie rodzicielskim uchwalonej w lipcu ubiegłego roku. Udostępnia ona jeszcze lepsze zasady korzystania z tego świadczenia. Nie zmieniły się jednak podstawowe założenia.

Mimo zmian urlop ojcowski w dalszym ciągu pozostaje autonomiczną korzyścią, odrębną od świadczeń innych osób np. matki oraz jej praw rodzicielskich. Podstawowym warunkiem skorzystania z niego jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Dzięki tej etatowej pracy ojciec uzyskuje prawo do dwu tygodniowego urlopu. Oczywiście jest on dobrowolny i nie musi zostać zrealizowany. Aczkolwiek w przypadku jego niewykorzystania w całości lub mniejszym zakresie dni świeżo upieczony tata nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia. Urlop ojcowski nie zostanie wypłacony. Te elementy pozostają. Co zatem się zmieni?

Nowy sposób wykorzystania urlopu

Zmiany dotychczasowych regulacji dotyczą przede wszystkim sposobu wykorzystania urlopu. Obecny dwunastu miesięczny okres zostanie wydłużony dwukrotnie. Dokładniej zmiana umożliwia ojcu wykorzystanie urlopu w ciągu 24 miesięcy od urodzenia dziecka a nie jak do tej pory w ciągu pierwszego roku jego życia. Dodatkowo czas urlopu może zostać podzielony na dwa równe, tygodniowe okresy.

Doszczegółowieniu poddane zostały również zapisy dotyczące podmiotu mogącego skorzystać z urlopu. Obecnie może z niego skorzystać partner matki, który jest ojcem dziecka i nie musi pozostawać w związku małżeńskim, ojciec, który nie mieszka ze swoim dzieckiem czy też nawet ojciec, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z matką dziecka. Warunkiem koniecznym pozostaje zaś aktywne uczestnictwo ojca w wychowaniu dziecka. Oczywiście pozostaje również warunek zatrudnienia a zatem urlop ojcowski wykorzystuje tylko tata pracownik. I to w zasadzie na tyle. Do określenia pozostają jedynie formalności. Ustawodawca określił, bowiem, że pracownik chcący skorzystać z urlopu ojcowskiego musi wyrazić taką chęć najpóźniej na siedem dni przed jego rozpoczęciem. Zaś w przypadku dopełnienia tych wszystkich warunków pracodawca nie może odmówić przyznania tygodniowego lub dwu tygodniowego okresu wolnego.

Wprowadzone udogodnienia na pewno pozwolą na większą swobodę w planowaniu urlopu pracownikowi. Nie przysporzą również większych problemów pracodawcy, który zatrudniając młodego człowieka musi mieć świadomość swoich obowiązków w momencie, gdy zostanie on ojcem. Przepisy w całości a szczególnie po nowelizacji należy, więc ocenić na plus i korzystać z nich. Bo urlop ojcowski na pewno ułatwi nawiązanie trwałej więzi ojca z dzieckiem.