Wolontariat pracowniczy

Czym jest wolontariat pracowniczy?
Wolontariat pracowniczy oznacza wspieranie przez przedsiębiorców działalności charytatywnej. Zwykle odbywa się to przy współpracy osób, które są zatrudnianie przez daną firmę. W szczególności wspiera się organizacje pozarządowe.

Formy wolontariatu pracowniczego

Możemy wyróżnić dwa rodzaje takiego wolontariatu. Istnieje, bowiem wolontariat krótkoterminowy i długoterminowy. Pierwsza forma wolontariatu oznacza okresowość lub jednorazowość. Tę drugą formę możemy z kolei podzielić na wyjazdy integracyjne i akcje polegające na wolontariacie. Do wolontariatu pracowniczego można zaliczyć ogrom działań wykonywanych przez pracowników, którzy często nie wiedzą, że taki akcje przybierają właśnie formę wolontariatu. Najbardziej znaną akcją jest krwiodawstwo. Polega to na tym, że w przedsiębiorstwie organizuje się dzień, w którym każdy chętny pracownik może dobrowolnie zgłosić się i oddać krew. Inną formą wolontariatu są składki potrącane pracownikom z wynagrodzeń. Każdy chętny pracownik może zadeklarować niewielką sumę, która co miesiąc będzie potrącana z jego wynagrodzenia i przekazywana na cele charytatywne. Bardzo często zdarzają się sytuacje, że suma składek pobieranych zostaje podwojona przez szefa przedsiębiorstwa i dopiero wtedy zostaje przekazana na odpowiednie konto wybranej organizacji. Mniej znaną, aczkolwiek rozpowszechniającą się formą wolontariatu jest udział pracowników w ogólnokrajowych akcjach charytatywnych. W tym przypadku firma musi zgłosić chęć udziału w takim wydarzeniu i pracownicy takiej firmy pomagają w przygotowaniu akcji. Istnieje też możliwość zainicjowania jakiejś akcji przez samych pracowników. W tym przypadku chętni pracownicy wymyślają projekt i starają się go realizować poprzez pomoc najbardziej potrzebującym osobom. Formą coraz częściej stosowaną są również wyjazdy organizacyjne, podczas których pracownicy mają możliwość integracji przy wspólnym pomaganiu osobom potrzebującym pomocy.

Zalety wolontariatu dla pracowników

Ogromną zaletą tego typu wolontariatu jest budowanie silnego i zgranego zespołu. Osoby pracujące w jednej firmie dzięki temu mają możliwość lepiej się poznać. Inną zaletą jest to, że projekt pozwala wyrwać się z rutyny i nadać niesamowity nastój firmy, a poza tym jest to ogromna satysfakcja dla osób pomagających tym najbardziej potrzebującym.

Zalety dla pracodawcy

Dzięki organizowaniu akcji związanych z wolontariatem budowana jest marka firmy i klienci pozytywnie kojarzą przedsiębiorstwo. Niesie to zarówno korzyści w wynikach sprzedaży jak i w zaufaniu, którym darzą firmę klienci z lokalnego otoczenia.

Mimo tego, że wolontariat ma tak bardzo wiele zalet posiada również swoje wady. Zdecydowanie najważniejszą jest małe zaangażowanie pracowników. Co prawda zwiększa się ono stopniowo, ale w pierwszej fazie wprowadzania takich projektów zaangażowanie jest bardzo małe i często nie udaje się sfinalizować akcji. Na pewno część osób boi się mieć kontakt z nieszczęściem ludzi, ale należy pamiętać, że takie sytuacje mogą spotkać każdego z nas i wtedy my też oczekiwalibyśmy pomocy od innych.