Wynagrodzenie zasadnicze

Wynagrodzenie netto, brutto, wynagrodzenie zasadnicze. Dla wielu osób, które nie interesują się ekonomią czy prawem te terminy są bardzo enigmatyczne, a więc płaca brutto jest to łączna, która stanowi koszt pracodawcy z tytułu wynagrodzenia. Natomiast płaca netto jest to kwota wynagrodzenia brutto pomniejszona o kwotę należnego podatku dochodowego oraz składek ubezpieczeniowych. To nasza pensja, którą dostajemy do przysłowiowej ręki.

Pensja, jaka co miesiąc wpływa na nasze konto bankowe może składać się kilku składników. Najważniejszym z nich jest oczywiście wynagrodzenie zasadnicze. Czym ono właściwie jest? Oto parę słów wyjaśnienia.

Po pierwsze kwestie wynagrodzenia muszą być jasno określone jeszcze zanim zostanie podpisana umowa o pracę pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. To jedna z kluczowych kwestii, która interesuje obie strony.

Wynagrodzenie krok po kroku…

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy nasze wynagrodzenie składa się z dwóch części. Pierwsza z nich jest obligatoryjna, druga fakultatywna. Do tej pierwszej kategorii należy właśnie wynagrodzenie zasadnicze.

Jak można naliczać wynagrodzenie zasadnicze?

Wynagrodzenie zasadnicze może być wypłacane za czas pracy, czyli mamy ściśle określoną stawkę za godzinę pracy. Inna opcja to wynagrodzenie prowizyjne. Jego wysokość jest bezpośrednio uzależniona od osiąganych przez nas wyników w pracy. W taki sposób często są wynagradzani różnego rodzaju przedstawiciele handlowi czy też agenci. Trzecia możliwość to wynagrodzenie za tak zwany akord. Tu nasza praca również jest uzależniona od osiąganych wyników, pracodawca płci za wykonanie konkretnych czynności. Na przykład im więcej koszyków wypleciemy, tym więcej zarobimy.
Niektóre firmy stosują systemy mieszane na przykład model czasowo-akordowy czy czasowo-prowizyjny.

Za najbardziej stabilny, a więc najkorzystniejszy dla większości pracowników uważa się model godzinowy. Jednak wielu pracodawców decyduje się na system prowizyjny cz mieszany, co pozwala znacznie zmniejszyć koszty pracy.

Inne obligatoryjne części wynagrodzenia to praca w nocy, dyżury poza normalnymi godzinami pracy, czas za niewykonywanie pracy (tak zwana gotowość do wykonywania pracy). Do obowiązkowych składników wynagrodzenia zalicza się również dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych oraz w niedziele i święta, dodatek za pracę w szkodliwych warunkach i tak dalej…

Fakultatywne składniki naszego wynagrodzenia to wszelkiego rodzaju premie i nagrody przyznawane przez naszego pracodawcę.