Wypowiedzenie umowy na zastępstwo

W przypadku, kiedy jesteś zatrudniony na umowę o pracę w celu zastąpienia innego pracownika, podpisujesz umowę terminową. Początek Twojego zatrudnienia łączy się w takim przypadku z początkiem okresu usprawiedliwionej nieobecności osoby, którą zastępujesz. Jeżeli stosunek pracy nie wygaśnie wcześniej, umowa powinna trwać do momentu, w którym powróci pracownik zastępowany.

W przypadku umowy o pracę na zastępstwo również istnieje możliwość wypowiedzenia stosunku pracy, jak przy każdej innej tego rodzaju umowie. Jeżeli osoba zastępująca często jest nieobecna w pracy i ma problemy zdrowotne, pracodawca może mieć powody, aby w takiej sytuacji wręczyć zastępującemu wypowiedzenie.

Warto jednak pamiętać, że nie może tego uczynić przez cały okres choroby pracownika, za wyjątkiem upływu okresu uprawniającego pracodawcę do rozwiązania umowy bez jej wypowiadania. Przepisy jasno stanowią, że wypowiedzenie pracownikowi można wręczyć tylko wtedy, kiedy ten wróci do pracy. Okres wypowiedzenia w takim przypadku obejmuje trzy dni robocze, czyli od poniedziałku do soboty z pominięciem niedziel oraz świąt ustawowo wolnych od pracy, niezależnie od tego, czy te dni są dniami roboczymi pracownika. Jednym słowem, po zakończeniu zwolnienia lekarskiego wypowiedzenie pracownikowi można wręczyć w każdym momencie, a bez znaczenia jest w takim przypadku okres, jaki dany pracownik miał przepracować. Teoretycznie, umowa powinna być jednak podpisana przez obie strony na okres co najmniej 6 miesięcy. Najkrótszy okres wypowiedzenia w takim przypadku powinien objąć najmniej 3 dni robocze.

Są jednak przypadki, w których pracodawcy nie wolno wręczyć wypowiedzenia pracownikowi – do tych przypadków zaliczamy kobiety w okresie ciąży bądź urlopu macierzyńskiego, czyli pracownikom szczególnie chronionym.

Nie tylko jednak pracodawca może wręczyć wypowiedzenie – podobnie rzecz ma się w przypadku pracownika, jeżeli ten uzna to za stosowne.

Osoba, która otrzymała wypowiedzenie na zastępstwo, nie ma prawa do dni na poszukiwanie pracy.