Wzór listu motywacyjnego

Wzór listu motywacyjnego – ogólny szkic:

Miejscowość, Data

Imię i Nazwisko
Adres
Kod pocztowy
tel.:
email:

Nazwa Firmy
Adres
Kod pocztowy

 
 
 

LIST MOTYWACYJNY

 
 

Nawiązując do rozmowy telefonicznej, przeprowadzonej w dniu…………………………… z kierownikiem działu kadr, chciałabym zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko …………………………………………… Posiadam kierunkowe wykształcenie oraz doświadczenie zdobyte podczas odbywania praktyk.

Ukończyłam (nazwa szkoły, specjalność, kierunek). Posiadam wiedzę z zakresu (np. ekonomii, prawa, itp.). Z załączonego CV wynika, iż moje doświadczenie zawodowe w pełni odpowiada wymaganiom stawianym przez Państwa firmę. W latach…………………………………………… pracowałam w……………………………..…………. Byłam odpowiedzialna za prawidłowe (np. dostawy i sprzedaż produktów oferowanych przez firmę, prowadzenie sekretariatu firmy, itp.). Do moich obowiązków należało (np. wspomaganie sprzedaży, codzienny nadzór nad produkcją, szkolenie personelu, zarządzanie zespołem, itp.).

Dzięki posiadanym przeze mnie zdolnościom organizacyjnym i umiejętnościom planowania, powierzone mi zadania zawsze są wykonane terminowo i sumiennie. Ponadto jestem osobą ambitną i chętnie podejmuję się nowych i trudnych wyzwań. Szybko się uczę i entuzjastycznie podchodzę do wszelkiego rodzaju szkoleń i wyjazdów służbowych, ponieważ mogę w ten sposób stale się doskonalić.
Wierzę, że mój zapał i entuzjazm, oraz całkowite zaangażowanie w pracy mogą zostać w pełni wykorzystane w Państwa firmie.

Ponadto jestem osobą komunikatywną, łatwo nawiązuję kontakty. Potrafię utrzymać dobre stosunki zarówno ze współpracownikami jak i z podwładnymi. Zawsze wykazywałam się wysoką kulturą osobistą, cenioną przez klientów i przełożonych.
Dobrze radzę sobie w pracy pod presją czasu oraz w sytuacjach stresowych. Potrafię zachować spokój i opanowanie. Jestem w pełni dyspozycyjna i zdyscyplinowana. Mam też bardzo silną motywację do pracy.

Moje dotychczasowe doświadczenia zawodowe nauczyły mnie odpowiedzialności i sumienności w wykonywaniu powierzonych obowiązków. Potrafię szybko reagować na zaistniałe sytuacje. Angażując mnie na oferowane stanowisko, zyskacie Państwo pracownika, który nie boi się trudnych wyzwań.

Spełniam wszystkie wymienione przez Państwa wymagania. Mam nadzieję, że moje CV zainteresuje Państwa i będę mogła zaprezentować swoją kandydaturę osobiście podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Chętnie spotkam się w wyznaczonym przez Państwa terminie.
 
 

Z poważaniem
Podpis