Wzór podania o pracę

Wzór podania o pracę – gotowy szkic:

Miejscowość, Data

Imię i Nazwisko
Adres
Kod pocztowy
tel.:
email:

Nazwa Firmy
Adres
Kod pocztowy

 
 
 

PODANIE O PRACĘ

 
 

Zwracam się do Państwa z prośbą przyjęcia mnie do pracy w (nazwa firmy) na stanowisku………………………………………………… Ukończyłam szkołę (nazwa szkoły), o specjalności…………………………………… Praca w Państwa firmie pomoże mi zdobyć nowe doświadczenie, a także wykorzystać wiedzę zdobytą podczas szkolnej edukacji. Moje wykształcenie i kwalifikacje zdobyte podczas nauki w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę. Praca na oferowanym stanowisku jest moim zawodowym celem oraz spełnieniem marzeń.

Uważam się za osobę odpowiedzialną i sumienną. Z największą starannością wykonuję swoją pracę. Odbyłam staż i praktyki w (nazwa firmy). Przez (np. rok, dwa lata, itp.) pracowałam w (nazwa firmy) na stanowisku……………………………………………………… Do moich obowiązków należało (np. przygotowywanie dokumentów, ustalanie spotkań, terminowe dostarczenie, itp.).
Jestem osobą ambitną i staram się ciągle rozwijać. Szybko i chętnie się uczę. Pozytywnie podchodzę do wszelkich szkoleń i kursów, dzięki którym mogę zdobyć nowe umiejętności.

Potrafię dobrze zorganizować sobie pracę, tak aby nie zaniedbać żadnego zadania. Praca pod presją czasu nie stanowi dla mnie żadnego problemu, ponieważ cechuje mnie spokój i opanowanie. Jestem osobą komunikatywną i dyspozycyjną. Łatwo nawiązuję dobre i długotrwałe relacje z ludźmi.
Powierzone mi zadania i obowiązki wykonuję solidnie i rzetelnie. Zawsze konsekwentnie dążę do wyznaczonych przez siebie celów i nie boję się trudnej i wymagającej zaangażowania pracy.

Mam ogromną nadzieję, że spełniam wszystkie Państwa wymagania. Angażując mnie do pracy zyskacie Państwo odpowiedzialnego i sumiennego pracownika, który z zaangażowaniem będzie wypełniał powierzone mu obowiązki.

Do podania o pracę dołączam dokumentację, która potwierdza zdobyte przeze mnie wykształcenie oraz kwalifikacje.
Wierzę, że moja prośba o przyjęcie do pracy na oferowane stanowisko zostanie przez Państwa pozytywnie rozpatrzona i będę miała możliwość zaprezentowania swojej kandydatury osobiście podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Chętnie spotkam się w dogodnym dla Państwa terminie.
 
 

Z poważaniem
Podpis