Zakres obowiązków doradcy klienta

Doradca klienta to zawód na który jest zapotrzebowanie w każdej z branż. Osoba aplikująca na to stanowisko powinna wykazać się szerokim wachlarzem umiejętności. Zdolnością podejmowania inicjatywy, otwartością, umiejętnością negocjacji, pracy w zespole.

Zawód ten ma charakter usługowy i wymaga umiejętności przedstawienia klientowi optymalnych dla niego rozwiązań na podstawie wnikliwej analizy. Współpraca doradcy klienta z kontrahentem powinna być długotrwała i opierać się na zaufaniu. Kluczowym elementem jest budowanie pozytywnego wizerunku firmy dla której pracujemy oraz własnego. Wymagane jest wykształcenie zgodne z rodzajem świadczonego doradztwa uzupełnione kursami, szkoleniami. Zawód ten jest otwarty na młodych, ambitnych ludzi chcących szybko rozwijać się zawodowo. Wiele firm organizuje szkolenia branżowe dla nowo nabytych pracowników.

Poniżej wymagania stawiane doradcy klienta.

– Komunikatywność, wysoka kultura osobista, zdolność pracy w grupie;

– Wiedza i rozumienie podstawowych zasad obsługi klienta;

– Posiadanie szerokiej wiedzy na temat obsługiwanej branży;

– Kompetencje zawodowe ( ukończone kursy i szkolenia );

– Zdolność organizacji miejsca oraz czasu pracy;

– Prezentowanie ofert klientowi oraz przekazywanie najważniejszych informacji o produktach/usługach;

– Wybieranie wariantów, produktów lub usług, przygotowywanie ofert;

– Doradzanie ofert klientowi i zdolność logicznej prezentacji towarów/usług;

– Umiejętność rozwiązywania typowych problemów klienta;

– Prowadzenie rozmów telefonicznych oraz tworzenie komunikatów pisemnych;

– Analiza dostępnych na rynku produktów i usług w celu sporządzenia konkurencyjnej oferty dla klienta;

– Analizowanie potrzeb klienta;

– Znajomość języka obcego;

– Umiejętność prac na sprzęcie biurowym oraz obsługa komputera w zakresie niezbędnym do przygotowania ofert;

– Umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz mało komfortowymi sytuacjami;

– Potrafi dopasować sposoby prezentacji i argumentacji do specyfiki produktu lub usług;

– Wiedza na temat przepisów BHP i ich przestrzeganie;

– Odpowiedzialność za wykonywane działania w zakresie doradztwa.