Zakres obowiązków kadrowej

Pracownik odpowiedzialny za sprawy płacowe i kadr, popularnie kadrowa, to wykwalifikowana osoba prowadząca sprawy pracowników firmy. Jest szczególnie istotnym elementem zespołu przedsiębiorstwa – to w jej ręce przełożony oddaje nadzór nad zasobami ludzkimi swojej firmy i powierza realizowanie swoich wobec nich zobowiązań.

Zakres obowiązków wypełnianych przez kadrową:

– kompleksowe prowadzenie akt osobowych dla każdego pracownika,

– opracowywanie raportów, analiz i statystyk dotyczących zatrudnienia w firmie,

– materialna organizacja dokumentacji kadrowo-płacowej firmy, nadzór nad nią,

– kierowanie ewidencją czasu pracy,

– przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem: umów o pracę, wypowiedzeń, świadectw pracy i innych,

– obliczanie wynagrodzeń pracowników i przekazywanie środków pieniężnych na ich konta, rozliczanie przepracowanych godzin i dni ustawowo wolnych od pracy, dyżurów i wyjść prywatnych,

– planowanie podwyżek i regulacji płac,

– ustalanie z zatrudnionymi spraw związanych z czasem wolnym od pracy, urlopami i zwolnieniami lekarskimi, opracowywanie korzystnych dla przedsiębiorstwa planów urlopowych,

– nadzór nad wykonywaniem wymaganych dla danego stanowiska pracy badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przez pracowników,

– rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym, rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ubezpieczeniowych od wynagrodzeń, dokonywanie wpłat,

– przyjmowanie i odpowiadanie na pisma urzędowe, organizacja kontaktu na płaszczyźnie urząd – firma, informowanie kierownictwa o powstałych zależnościach i zobowiązaniach,

– asystowanie przy ewentualnej inspekcji PIP, dostarczanie wymaganej dokumentacji i udzielanie wyjaśnień,

– nadzór nad dopilnowaniem terminów szkoleń BHP i przeciwpożarowych, prowadzenie ewidencji przydzielanych środków BHP,

– obsługa programu płacowo-kadrowego wykorzystywanego przez firmę,

– monitorowanie zmian w przepisach prawa pracy, informowanie kierownictwa o zmianach dotyczących przedsiębiorstwa i opracowanie wymaganych przez nie działań.