Zakres obowiązków kasjera

Osoba, która chce pracować na stanowisku kasjera musi lubić pracować z ludźmi. Ponadto kasjer musi być dokładny, skrupulatny oraz rzetelny. Bardzo pożądaną cechą jest umiejętność szybkiego liczenia w pamięci. Musi szybko przyswajać sobie nowe informacje.

Osoba pracująca w tym zawodzie musi być uczciwa oraz reprezentować wysoki poziom kultury osobistej. Dobry sprzedawca to najlepsza wizytówka każdego sklepu.

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby pracować na tym stanowisku?

Pracodawcy najczęściej wymagają przynajmniej średniego wykształcenia. Ponadto zazwyczaj trzeba mieć aktualną książeczkę sanitarno – epidemiologiczną.

Jakie są wady tego zawodu?

Ta praca często powoduje frustrację. Sprzedawca bywa niedoceniany nie tylko przez klientów, ale także przez pracodawcę. Zarobki na tym stanowisku bardzo często są nieadekwatne do włożonego wysiłku oraz zaangażowania.

Oto przykładowy zakres obowiązków kasjera czy też sprzedawcy:

– sumienne, dokładne i terminowe wykonywanie zleconych przez pracodawcę zadań,
związanych z obsługą klientów,

– organizowanie pracy w sposób zapewniający prawidłowe i racjonalne funkcjonowanie
sklepu,

– realizacja płatności gotówkowych i bezgotówkowych poprzez obsługę kasy fiskalnej oraz terminala do obsługi kart płatniczych,

– pomocy przy sporządzaniu rocznego spisu towaru znajdującego się w sklepie,

– przedkładanie pracodawcy informacji o przebiegu i wynikach pracy na stanowisku,

– dbałość o skuteczne zabezpieczenie mienia związanego ze stanowiskiem pracy,

– przestrzeganie przepisów BHP oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

– dbałość o higienę i estetykę na stanowisku pracy i w obrębie sklepu,

– pełnienie zastępstwa w przypadku nieobecności innego pracownika,

– wykonywanie innych zadań zleconych przez pracodawcę,

– przygotowywania dostarczonego towaru do sprzedaży, na przykład metkowanie, układanie na
półkach,

– utrzymania czystości w obrębie sklepu,

– przestrzegania przepisów o ochronie tajemnicy służbowej.

Oczywiście zakres obowiązków sprzedawcy może nieco się różnić. Wszystko zależy w jakim sklepie dana osoba pracuje.