Zakres obowiązków kelnera

Zawód kelnera bywa bardzo wymagający. To w bardzo dużej mierze od jego profesjonalizmu zależy czy goście będą zadowoleni z wizyty w restauracji i czy będą chcieli odwiedzić ją ponownie. Kelner jest swoistą wizytówką lokalu, w którym pracuje. To on ma bezpośredni kontakt z gośćmi, może uzyskać od nich opinię na temat lokalu oraz serwowanych dań. Dzięki temu podnosi się poziom świadczonych usług.

Bardzo ważna jest empatia i subtelność. Dobry kelner musi umieć doradzić gościom, ale nie może narzucać swojego zdania ani obecności. Ponadto kelnera oczekuje się także wysokiej kultury osobistej, obycia oraz oczywiście komunikatywności.

Musi to być osoba otwarta, umiejąca błyskawicznie nawiązać należyty kontakt z gośćmi. Bardzo korzystnie odbierane jest zainteresowanie kelnera obsługiwaną osobą, a także prowadzenie z nią niezobowiązującej konwersacji. Takie zachowanie obsługi sprawia, że klient czuje się ważnym i oczekiwanym gościem. Bardzo dobrze jeśli kelner ma podzielną uwagę i doskonałą pamięć. Te dwie cechy bardzo się przydają, gdy w restauracji panuje duży ruch i trzeba jednocześnie obsłużyć dużą liczbę gości. Obecnie bardzo przydaje się znajomość języków obcych.
Zarobki kelnera w ogromnej mierze uzależnione są od miejsca pracy. Im bardziej prestiżowy lokal tym większa pensja podstawowa oraz napiwki…

Oto podstawowy zakres obowiązków kelnera:

– przestrzeganie dyscypliny pracy;

– przestrzeganie zasad higieny osobistej a także utrzymywanie czystości w sali i na stołach konsumenckich;

– umiejętne oraz ostrożne obchodzenie się z powierzonym sprzętem;

– wykonywanie pracy zgodnie z zasadami techniki obsługi;

– rozliczanie się z pobranych w kuchni i w bufecie potraw i napojów oraz z towarów handlowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

– przestrzeganie ograniczeń i zakazów sprzedaży napojów alkoholowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

-przestrzeganie obowiązujących cen przy sporządzaniu rachunków i inkasowanie należności według wystawionego rachunku;

– zgłaszanie kierownikowi uwag i życzeń gości.