Zakres obowiązków pomocy kuchennej

W restauracjach, pubach, lokalach małej gastronomii oraz zajazdach i pensjonatach z własną ofertą żywieniową, oprócz szefów kuchni i kucharzy, zatrudniane są osoby, których zadaniem jest pomoc podczas przygotowywania potraw i deserów oraz (w głównej mierze) wykonywanie szeroko rozumianych prac porządkowych.

Ludzie ci często z zawodu są technikami żywienia i gospodarstwa domowego, lub mają doświadczenie w branży usług gastronomicznych. Praca na tym stanowisku wymaga wielu poświęceń, co jednak sprawia, że jest satysfakcjonująca i przez cały czas nie brakuje chętnych do jej wykonywania. Możliwość awansowania na stanowisko kucharza motywuje do rzetelnej pracy, a dobre wynagrodzenie, które zależy głównie od typu lokalu, uczciwie rekompensuje trud włożony w pracę w kuchni.

Na największe płace, mogą liczyć osoby wykonujące obowiązki pomocy kuchennej w dużych restauracjach w większych miastach oraz hotelowej gastronomii. Pensja najczęściej maleje wprost proporcjonalnie do wielkości lokalu. Długie godziny otwarcia restauracji sprawiają, że obsługa w tych punktach pracuje na dwie, lub nawet na trzy zamiany (w przypadku lokali całodobowych), więc nierzadko pracownicy zmuszeni są do pracy w nocy lub późnymi wieczorami.

Do podstawowych obowiązków pomocy kuchennej należą m. in.:

– przygotowanie miejsca pracy przed rozpoczęciem wydawania potraw przez kuchnię,

– obieranie, krojenie, szatkowanie i siekanie warzyw i owoców na późniejsze potrawy,

– utrzymywanie czystości w obrębie kuchni i zaplecza sanitarnego,

– dbanie o dostępność środków czystości w kuchni i na zapleczu sanitarnym,

– czyszczenie sprzętu kuchennego, powierzchni stołów, podłóg i maszyn, oraz zmywanie naczyń po zakończonym dniu pracy,

– doraźna pomoc szefowi kuchni oraz pozostałym kucharzom,

– pozostałe prace porządkowe, mające na cale utrzymanie kuchni w czystości, oraz ułatwienie pracy całej obsłudze lokalu.

Praca jako pomoc kuchenna, jest często wykonywana przez studentów, oraz praktykantów szkół technologii żywienia.