Zakres obowiązków pracownika gospodarczego

Pracownik gospodarczy to osoba, która wykonuje czynności związane z administracją i drobnymi naprawami. Jest odpowiedzialna za utrzymanie należytego porządku a także stan techniczny wyposażenia budynku firmy oraz terenu, który do niej bezpośrednio przylega.

Czasami bywa, że pracownik gospodarczy pełni także rolę portiera czy kuriera. Odpowiada wtedy za nadawanie oraz odbieranie przesyłek, a także wydawanie i odbieranie kluczy do poszczególnych pomieszczeń. W zakres jego kompetencji może także wchodzić dokonywanie różnych zakupów dla firmy – na przykład środków gospodarczych, środków czystości oraz artykułów, na które jest zapotrzebowanie w zakładzie, mogą być to na przykład na artykuły papiernicze i tym podobne.. Wszystko zależy od specyfiki danej firmy i to od tej specyfiki w bardzo dużej mierze zależy zakres obowiązków.

Jakie wady ma praca na tym stanowisku?

Przede wszystkim za niska pensja w stosunku do odpowiedzialności oraz zakresu obowiązków.

 

Oto przykładowy zakres obowiązków pracownika gospodarczego:

– Sprzątanie terenu wokół budynku firmy;

– Wykonywanie prac porządkowych w budynku, na przykład mycie posług, mycie okien, wycieranie kurzy i tym podobne.

– Opróżnianie koszy na śmieci, wystawianie pojemników na śmieci w dniu ich wywozu.

– Koszenie, zbieranie skoszonej trawy, grabienie.

– Pielęgnacja nasadzeń (podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, i tym podobne), które znajdują się wokół budynku

– Utrzymywanie w czystości parkingu.

– Zgłaszanie na bieżąco wszelkich awarii i usterek w budynku firmy.

– Otwieranie i zamykanie terenu firmy zgodnie z ustalonymi godzinami.

– Wykonywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami czynności związanych z bezpiecznym
i skutecznym zabezpieczeniem obiektu w zakresie BHP i ppoż.

– Zabezpieczenie mienia na obiekcie przed kradzieżą i dewastacją.

– Wykonywanie innych poleceń przełożonych w ramach powierzonego zakresu czynności.