Zakres obowiązków pracownika księgowości

Zawód księgowego pojawił się wraz z obrotem pieniędzmi, a co za tym idzie – koniecznością przeprowadzania niezbędnych rozliczeń. Chociaż obecnie księgowy w swojej pracy korzysta z o wiele bardziej zaawansowanych urządzeń, które ułatwiają mu realizację zadań, to jednak zakres obowiązków znacząco się nie zmienił. Osoba na tym stanowisku ponosi odpowiedzialność za stan finansów firmy. Głównym zadaniem księgowego jest prowadzenie szeroko pojętej rachunkowości.

W jej ramach księgowy zajmuje się:

  – prowadzeniem ksiąg rachunkowych tzn. podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a także ewidencji przychodów dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie ryczałtu,

  – zbieraniem i analizowaniem faktur firmy oraz wszelkich dokumentów związanych z jej działalnością,

  – zarządzaniem finansami oraz sprawami administracyjnymi.

W zależności od zajmowanego stanowiska w dziale księgowości, jak również rodzaju działalności jaki prowadzi firma, w skład obowiązków księgowego może wchodzić także:

  – pośredniczenie pomiędzy firmą, a jednostkami zewnętrznymi jak banki lub urzędy,

  – wypełnianie i wysyłanie deklaracji podatkowych oraz informacji podatkowych firmy,

  – przygotowywanie analizy finansowej przedsiębiorstwa,

  – przygotowywanie wszelkich bilansów finansowych,

  – rozliczanie VAT-u,

  – wystawianie i księgowanie faktur VAT,

  – wyliczanie oraz odprowadzanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek ubezpieczeniowych przedsiębiorcy jak również zatrudnianych przez niego pracowników,

  – prowadzenie ewidencji przychodów oraz kosztów podatkowych,

  – ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych,

  – kontakt z klientem oraz organizacjami partnerskimi przedsiębiorstwa w sprawach finansowych,

  – przygotowywanie niezbędnych zaświadczeń oraz dokumentów finansowych okazywanych przed kontrahentami bądź instytucjami państwowymi,

  – przygotowywanie PIT-u tzn. rocznych rozliczeń finansowych zarówno całego przedsiębiorstwa jak i każdego pracownika,

  – tworzenie wszelkiego rodzaju analiz i sprawozdań finansowych,

  – realizowanie raportów na poziomie miesięcznym, kwartalnym i rocznym,

  – rozliczanie projektów unijnych oraz dotacji i dofinansowań zewnętrznych.

Księgowi często pełnią też rolę nadzorczą – czuwając nad legalnym i prawidłowym przebiegiem wszystkich transakcji firmy. Praca ta jest więc obarczona dużą odpowiedzialnością między innymi ze względu na fakt, iż błąd w rozliczeniu finansów firmy na przykład z Urzędem Skarbowym może skutkować nie tylko karami finansowymi, ale również odpowiedzialnością karną jednostki. Księgowi jednak jako pracownicy firmy nie mogą w sposób bezpośredni zostać obarczeni odpowiedzialnością za błędy finansowe firmy jeśli te nie zostały popełnione z ich woli, a spowodowane są złym zarządzaniem firmy. W takim wypadku odpowiedzialność za wszelkie nieprawidłowości ponosi właściciel przedsiębiorstwa.