Zakres obowiązków recepcjonisty

Praca recepcjonisty wymaga ciągłego kontaktu z klientami. Osoba chcąca pracować na tym stanowisku musi być spokojna, stanowcza, asertywna oraz dobrze komunikować się z ludźmi. Musi być wyjątkowo oporna na stres i lubić pracę pod presją czasu.

Recepcjonista bardzo często zmuszony jest do wykonywania kilu czynności jednocześnie, dlatego w tym zawodzie bardzo przydaje się podzielna uwaga oraz doskonała koordynacja ruchowa.

Zawód recepcjonisty wiąże się z pracą na zmiany, które trwają dwanaście godzin. W zależności czy zmian była dzienna czy nocna pracownikowi przysługuje dwadzieścia cztery lub czterdzieści osiem godzin przerwy w pracy. Praca recepcjonisty wymaga dobrej sprawności fizycznej, praktycznie cały czas pracuje się na stojąco. Dlatego osoba pracująca na tym stanowisku jest szczególnie narażona na bóle kręgosłupa oraz nóg.

W tym zawodzie bardzo przydaje się znajomość języków obcych. Język angielski jest właściwie nieodzowny, pracodawcy bardzo doceniają znajomość niemieckiego oraz rosyjskiego, ale inne języki również są w cenie. Im więcej ich znamy tym lepsze perspektywy pracy. Niezależnie od standardu hotelu recepcjonista zawsze odpowiada za błędy, które mogłyby narazić hotel na straty. Ten zawód jest bardzo wymagający i niestety bardzo niedoceniany.

Oto podstawowy zakres obowiązków recepcjonisty:

– Sprawna oraz profesjonalna obsługa gości.

– Wystawianie kart pobytu, rejestrowanie, meldowanie i obciążanie gości za pobyt, przyjmowanie płatności w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Wystawianie FV i PF (również raportów kasowych dobowych i miesięcznych).

– Dokonywanie rezerwacji. Bieżąca sprzedaż miejsc noclegowych.

– Prowadzenie bieżącej ewidencji pokoi.

– Obsługa centrali telefonicznej, a także innych urządzeń biurowych na przykład komputera, ksero czy faksu.

– Zgłaszanie na bieżąco usterek i braków w pokojach hotelowych.

– Przekazywanie przełożonym uwag i skarg złożonych przez gości.

– Utrzymywanie na bieżąco porządku i wyglądu estetycznego pomieszczeń i zaplecza recepcji.