Zakres obowiązków referenta

Bez referenta większość dużych biur praktycznie przestałoby funkcjonować. To od niego w dużej mierze zależy jak sprawny będzie obieg dokumentów. Referenta spotkać można przede wszystkim w instytucjach państwowych. To stanowisko powszechne jest w sądach, służbie celnej, urzędach, biurach jednostek publicznych, na przykład w samorządzie terytorialnym.

Na czym polega praca referenta?

Referent wykonuje codzienne prace biurowe. Organizuje oraz segreguje dokumentację, sporządza pisma urzędowe. A także zajmuje się archiwizacją oraz bazami danych. Może również zajmować się wyszukiwanie informacji, umawianiem oraz organizacją spotkań By potem sporządzić z nich sprawozdania.

Jakie kompetencje powinien mieć referent?

Po pierwsze powinien znać przynajmniej podstawy prawa administracyjnego. Musi być to osoba skrupulatna, poukładana i uważna. Nie może bać się pracy pod presją czasu. Większość pracodawców oczekuje, że referent będzie miał wyższe wykształcenie i będzie znał choć jeden język obcy w stopniu komunikatywnym. Zakres obowiązków referenta może ulec rozszerzeniu. Wszystko zależy od szefa danej jednostki.

Jakie są zarobki na tym stanowisku?

Średnie zarobki referenta są przede wszystkim uzależnione od firmy w jakiej został zatrudniony a także od zakresu jego obowiązków. Im szersze kompetencje tym wyższa pensja, przynajmniej teoretycznie. Stawki miesięczne to w głównej mierze około tysiąc pięćset złotych netto. Bardzo ważną zaletą tej pracy jest stabilne zatrudnienie, najczęściej na umowę o pracę oraz spore perspektywy awansu.

Oto podstawowy zakres obowiązków referenta:

– segregacja, ewidencjonowanie i tworzenie zbiorów dokumentacji
– ewidencja czasu pracy i zatrudnienia, naliczanie list płac
– udostępnianie dokumentów klientom wewnętrznym i zewnętrznym
– bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi
– kontrola i analizowanie stanu zapasów
– prowadzenie baz danych
– sporządzanie raportów
– wsparcie przy koordynacji kontaktów
– obsługa w zakresie biurowym i kancelaryjnym.