Zakres obowiązków rejestratorki medycznej

Służba zdrowia, podobnie jak inne dziedziny życia, zaczyna coraz szybciej podążać w kierunku nowoczesności. Standardy, które do tej pory obowiązywały w korporacjach biznesowych, przenoszone są również do szpitali i przychodni. W tym nowoczesnym podejściu do pacjenta coraz większą rolę odgrywa rejestratorka medyczna.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku nie jest już tylko panią od wydawania kart pacjentom, ale stanowi wizytówkę każdej szanującej się przychodni. To z nią w pierwszej kolejności spotyka się pacjent i to od jej kompetencji i podejścia do chorego lub jego najbliższych zależy, jak postrzegana będzie cała przychodnia. Dlatego też na znalezienie odpowiedniego pracownika na to stanowisko, szczególnie w prywatnych przychodniach, kładzie się duży nacisk. Dobra rejestratorka medyczna powinna być uprzejma i chętna do pomocy każdemu, kto zgłosi się do przychodni.

Do jej głównych obowiązków należy:

– udzielanie pełnej i rzetelnej informacji na temat usług medycznych świadczonych przez przychodnię oraz zasad jej funkcjonowania,

– rejestracja pacjentów do poszczególnych lekarzy, przyjmowanie zgłoszeń zarówno telefonicznie, osobiście, jak i coraz częściej również mailowo,

– prowadzenie prawidłowych kalendarzy rejestracji, w razie konieczności informowanie pacjentów o zmianach w terminarzach lekarzy,

– prowadzenie ewidencji wykonanych usług medycznych,

– przywitanie pacjentów przychodzących na wizytę, wydanie odpowiednich kart, numerów itp. oraz pokierowanie do poczekalni,

– weryfikacja uprawnień ubezpieczeniowych pacjentów,

– skrupulatne prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów przychodni,

– utrzymywanie porządku w dokumentach medycznych przychodni, segregacja i archiwizacja tych dokumentów,

– przyjmowanie dostarczanej przez pacjenta dokumentacji medycznej, jej odpowiednie opisywanie i dołączanie do kart pacjentów,

– przyjmowanie dostarczanych przez pacjenta preparatów do badań, opisywanie tych preparatów i przekazywanie właściwym jednostkom w przychodni,

– wydawanie wyników badań pacjentom,

– przygotowywanie okresowych zestawień, sprawozdań i innych raportów niezbędnych dla funkcjonowania przychodni,

– współpraca z innymi pracownikami przychodni, w szczególności z lekarzami i pielęgniarkami, w celu świadczenia najwyższej jakości usług,

– w prywatnych przychodniach dodatkowo wystawianie faktur za świadczone usługi i często również przyjmowanie płatności.

Praca rejestratorki wymaga zatem dużej skrupulatności i dokładności. To ona trzyma bowiem pieczę nad dokumentacją. Niezwykle przydatne na tym stanowisku są również takie cechy jak wyrozumiałość i empatia w stosunku do pacjentów. Dlatego też obdarzona tymi cechami osoba będzie w każdej przychodni niezastąpionym i cenionym pracownikiem.