Zakres obowiązków specjalisty ds. sprzedaży

Specjalista ds. Sprzedaży to pracownik, który operatywnie wspiera sprzedaż znajdującą się w ofercie handlowej firmy.

Do zakresu obowiązków Specjalisty ds. Sprzedaży należą:

– analiza rynku i ofert konkurencji – prowadzenie pierwotnych i wtórnych badań rynku,

– tworzenie ofert handlowych w oparciu o standardy firmy oraz potrzeby klienta,

– promowanie działań usprawniających sprzedaż – przygotowanie materiałów promocyjnych, współpraca z działem rozwoju produktów,

– współpraca z Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością,

– wykonywanie pomiarów wyników działań promocyjnych oraz sprawdzanie ich efektywności,

– udział w targach, wystawach i konferencjach,

– realizowanie planów sprzedażowych,

– pozyskiwanie nowych klientów – identyfikowanie potencjalnych odbiorców produktów,

– utrzymywanie trwałych kontaktów z dotychczasowymi kontrahentami,

– wprowadzanie danych klientów, zakładanie kartotek pozyskanych klientów – baza danych,

– negocjowanie umów i warunków handlowych,

– przyjmowanie i ewidencja zamówień (w programie Excel),

– sporządzanie zleceń produkcyjnych,

– sporządzanie potwierdzeń zamówień,

– komplementowanie dokumentów dla danego projektu,

– przygotowywanie dokumentacji wysyłkowej do fakturowania (zbieranie i komplementowanie dokumentów wysyłkowych od spedytora),

– fakturowanie sprzedaży,

– wyjaśnianie różnic cenowych powstałych podczas wprowadzania faktur oraz korekt,

– wystawianie dokumentów dostawy,

– przygotowanie przesunięć towarów/produktów/usług między jednostkami,

– przygotowanie zestawienia do księgowości (faktury, dokumenty dostawy),

– przygotowanie raportów sprzedażowych – analiza wyników sprzedaży,

– rozliczanie końcowe projektów – porównanie przyjętych założeń, budżetów z realnymi wynikami,

– obsługa klientów indywidualnych,

– koordynowanie projektów w zakresie terminów dostaw – harmonogram dostaw,

– obsługa reklamacji (zgłoszenia, monitoring),

– monitorowanie stanów magazynowych, stała kontrola magazynów,

– aktywny wkład w tworzeniu dobrego wizerunku firmy.