Zarobki Radnego

Radny to osoba, która oprócz pracy zawodowej, pełni również funkcję społeczną, za jaką otrzymuje miesięczną dietę, czyli wynagrodzenie za swoją pracę na rzecz społeczeństwa. Dieta ta jest ściśle ustalona przepisowo do górnej granicy finansowej, jaką taki rodzaj pensji nie może przekroczyć.

Wysokość diety jest różna w zależności od tego, czy jest przyznawana radnemu sejmiku województwa, powiatu, czy gminy. Biorąc pod uwagę takie rozróżnienie, osoba, która piastuje stanowisko radnego w powiecie, w którym mieszka mniej niż 60 tysięcy ludzi, może otrzymać 1854, 78 PLN brutto.

Z kolei radny powiatu, w którym liczba mieszkańców mieści się w przedziale od 60 do 120 tysięcy, uzyskuje miesięczną dietę w wysokości 2252, 24 PLN brutto.

Na największą dietę, w wysokości 2649, 69 PLN brutto mogą liczyć ci radni, którzy pełnią funkcję społeczną w powiecie liczącym powyżej 120 tysięcy mieszkańców, a także radni gminy, w której liczba mieszkańców przekracza 100 tysięcy.

Natomiast radny gminy liczącej od 15 do 100 tysięcy mieszkańców otrzymuje 1987, 27 PLN brutto, a dla radnych gminy, w której liczba mieszkańców nie przekracza 15 tysięcy dostaje co miesiąc dietę w wysokości 1324, 85 PLN brutto.

Należy jednak pamiętać o tym, że faktyczna wysokość diety jest uzależniona od wielu czynników, między innymi od zakresu pełnionych obowiązków. Ponadto radny, który zasiada w komisjach, może liczyć na wyższą dietę. W tym przypadku wysokość diety będzie też zależeć od tego, w ilu komisjach zasiada dany radny, a także w jakich.

Ci, którzy widnieją w zarządzie powiatu, bądź województwa, nie otrzymują z tego tytułu większej diety. Są oni wynagradzani odgórnym ustaleniem, które wychodzi od rady. Oprócz diety, radni mogą liczyć również na zwrot kosztów, jakie ponoszą podczas podróży służbowych. Radny może stracić swój mandat, gdy na przykład będąc przedsiębiorcą zawrze umowę z gminą.