Zarządzanie personelem i pracownikami

Kiedy zajmujemy stanowisko zarządzające w danej organizacji, to naszym głównym zadaniem, jest jak sama nazwa wskazuje – skuteczne zarządzanie. I postrzegamy je jako kompleksowe podejście do wszystkich zasobów organizacji. Bez wątpienia jednym z najważniejszych zasobów każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od jego wielkości oraz branży w której funkcjonuje, są ludzie. Sposób zarządzania ludźmi ma wpływ na pozycję danego przedsiębiorstwa na rynku

Zarządzanie personelem czyli zatrudnionymi, jest jednym z najważniejszych zagadnień związanych z zarządzaniem firmą. W jaki sposób skutecznie zarządzać pracownikami? Możliwości oraz teorii w tym zakresie jest bardzo dużo. Powstała cala gałąź nauki związana z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Istnieją możliwości stosowania różnych rozwiązań w zależności od naszych predyspozycji oraz podejścia do ludzi. Możemy stosować metody miękkie, jak i twarde. Najskuteczniejsze jest dopasowywanie możliwej do zastosowania techniki do danej sytuacji. Pytanie, czy metody stricte naukowe są możliwe i skuteczne do zastosowania w swojej czystej postaci.. Współczesna nauka przyjmuje, że zarządzanie ludźmi sprowadza się do czterech zasadniczych elementów: motywowania, delegowania zadań, kontroli, oceniania oraz przekaz informacji, którą pracownik od nas dostaje, już po wykonaniu zadania, które miał zrealizować.

Podczas zarządzania ludźmi należy podjąć decyzję, jaką metodą lider, czy też zarządzający zamierza się kierować, oraz w jakiego przywódcę wczuć. Rozwiązań naukowych jest bardzo dużo, jednak czy warto stosować czysto akademickie rozwiązania, to już pytanie, na które każda z osób zarządzających sama musi sobie odpowiedzieć.. Z drugiej strony, z każdej techniki można wyciągnąć optymalne dla siebie schematy i w jakiś sposób przerobić je pod nasze możliwości.. Kiedy stworzono organizację, to należy ją odpowiednio poprowadzić. Zresztą niezależne od tego, czy dane Przedsiębiorstwo jest nowe, czy już istnieje na rynku, raz na jakiś czas niezbędne jest zaangażowanie w planowanie zasobów ludzkich. W tym celu należy najpierw określić zadania oraz potrzeby. Dzięki temu możliwe jest rozważenie, czy posiadane zasoby ludzkie zapewniają wykonanie zaplanowanych celów. Czasem niezbędne jest zatrudnienie kogoś nowego. W innym przypadku może wystarczyć dodatkowe przeszkolenie osób, które już są zatrudnione, Jednak, żeby przeszkolić, musimy określić, jaki jest poziom motywacji i ewentualnie dodatkowo zmotywować pracowników. Żeby mieć pewność, że motywacja jest odpowiednia, ludzie muszą się czuć zintegrowani z przedsiębiorstwem w którym pracują. Muszą wiedzieć, że stanowią całość.

Sukces firmy przenosi się na sukces zatrudnionych w niej pracowników. To, że osoby zarządzające głoszą takie hasła i określają zasady, którymi zatrudnieni mają się kierować nie znaczy, że sami są ze stosowania tych zasad zwolnieni. Wręcz przeciwnie, jeżeli ktoś jest liderem, to oznacza, bycie wzorem, dla wszystkich pracowników. Zatrudnieni muszą widzieć, że jedne zasady i jedne prawa funkcjonują w całym przedsiębiorstwie.Należy także pamiętać, że wszystkim zatrudnionym bez żadnego wyjątku należy się szacunek. I nie ma tutaj znaczenia, czy lider, kierownik jest zwolennikiem miękkiego, czy twardego prowadzenia naszej kadry. Do każdego należy podejść z takim samym szacunkiem, ale jednocześnie z odpowiednim dystansem. Są pewne granice, których nie powinno się przekraczać.

Bez wątpienia jedną z najważniejszych zasad podczas zarządzania ludźmi jest ich kontrolowanie oraz ocenianie. Jeżeli ktoś jest liderem, chce zarządzać ludźmi, to musimy potrafić ich kontrolować, a także oceniać. Zarówno kontrola, jak i ocena spełniają bardzo ważne zadanie motywujące. Pokazujemy w ten sposób zatrudnionym, że widzimy, że się starają, zauważamy ich sukcesy i porażki. Czasami wspólnie szukamy możliwości na zwiększenie efektywności lub przyczyny porażki, starając się ją wyeliminować. W czasie kontroli i oceny nie możemy zapominać o szacunku, z którym mamy podchodzić do każdej osoby. I tak samo nie ma tutaj znaczenia, czy nasza kontrola czy też ocena jest realizowana sposób miękki, czy też twardy. Nic tak nie motywuje, jak świadomość, że jest sprawowana kontrola. Oczywiście nie raz i nie dwa nasi pracownicy przyjdą z problemem, którego sami z takich czy innych powodów nie potrafią rozwiązać. Zadaniem osoby zarządzającej jest wtedy zapewnienie, czy zagwarantowanie zatrudnionym takiego wsparcia, żeby mogli zlecone im zadanie wykonać. Czasami jest tutaj konieczność doszkolenia pracownika. Warto ludzi szkolić, gdyż w ten sposób nie tylko zwiększamy ich kwalifikacje, ale także przywiązanie czy może raczej zaufanie do samego Przedsiębiorstwa. Pracownik widzi, że chcemy w niego inwestować i że jego rozwój jest dla nas ważny. Zresztą nie tylko rozwijajmy umiejętności naszych naszych zatrudnionych, ale także nasze. Jeżeli sami inwestujemy w naszą wiedzę, by być coraz lepszymi przywódcami, zatrudnieni dużo lepiej się czują w takiej Organizacji. A metoda w jaki sposób odbywa się zarządzanie ludźmi, w tym przypadku nie ma takiego znaczenia, gdyż personel ma do nas zaufanie.