Zasiłek chorobowy a ciąża

Czas ciąży jest dla każdej kobiety wyjątkowy. Nie każda przyszła matka może wykonywać pracę aż do porodu, ponieważ może to źle wpływać na zdrowie jej albo nienarodzonego dziecka. Dlatego ciężarna ma prawo do nawet 270 dni zwolnienia lekarskiego.

Ubezpieczenie chorobowe musi posiadać każdy pracownik. Ponadto mogą go dobrowolnie opłacać osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz ludzie zatrudnieni w oparciu o umowę zlecenia. Nie można nim objąć osoby wykonującej pracę w na podstawie umowy o dzieło.

Prawo do zasiłku chorobowego jest uzależnione od tzw. okresu wyczekiwania. Przyszła matka, która zawarła umowę o pracę, może na niego liczyć po upływie minimum 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia. Natomiast pani pracująca na podstawie umowy zlecenia albo prowadząca działalność gospodarczą musi mieć 90 dni ciągłego ubezpieczenia.

Zwolnienie lekarskie w trakcie ciąży jest w pełni płatne, co oznacza, że kobieta w tym czasie otrzymuje zasiłek chorobowy. Zasiłek ten jest wynosi 100% dotychczasowych poborów pracownicy, ale ostateczna kwota jest wyliczana na podstawie średniej z całego roku. Przez pierwsze 33 dni chorobowe musi płacić pracodawca, a potem obowiązek ten przechodzi na ZUS. Warto wiedzieć, że wynagrodzenie chorobowe w trakcie ciąży musi być równe co najmniej kwocie najniższego wynagrodzenia, po potrąceniu od niej składki ZUS w wysokości 13, 71%. Aby otrzymać pieniądze, w miejscu pracy należy złożyć odpowiednie zaświadczenie od ginekologa albo lekarza ogólnego.

Należy pamiętać o tym, że pracodawca nie może rozwiązać z kobietą w ciąży umowy o pracę na czas nieokreślony. Umowa ta jest dla niego wiążąca przez całą ciążę oraz w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego. Powyższe zasady nie obowiązują w przypadku umowy na zastępstwo albo umowy na okres próbny nieprzekraczający 1 miesiąca. Natomiast z mocy prawa do dnia porodu ulegają przedłużeniu umowy na czas określony, na czas wykonywania określonej pracy, a także umowy na okres próbny przekraczający 1 miesiąc. Istnieje tu jednak jeszcze jeden warunek – zasiłek chorobowy należy się, jeżeli umowa uległaby rozwiązaniu po upływie 3. miesiąca ciąży.

Kobiecie prowadzącej działalność gospodarczą i opłacającej stosowną składkę, zasiłek chorobowy w czasie ciąży wypłaca ZUS. Jego wysokość jest wówczas określana w oparciu o kwoty zadeklarowane jako podstawa składek na ubezpieczenie społeczne za okres 12 ostatnich miesięcy. Zwolnienie lekarskie trzeba wysłać w terminie 30 dni od dnia otrzymania zwolnienia do oddziału ZUS. W trakcie zwolnienia chorobowego ciężarna nie może np. wystawiać faktur za wykonanie określonej pracy. W praktyce często zdarza się, że kobiecie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą bardziej opłaca się dalsze wykonywanie pracy i generowanie z tego tytułu dochodu niż otrzymywanie zasiłku.