Zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie

Praca często wymaga od nas wiele wysiłku. Może się zdarzyć, że pogorszy się stan naszego zdrowia. Zazwyczaj udajemy się wtedy do lekarza, dostajemy zwolnienie lekarskie i staramy się jak najszybciej powrócić do zdrowia.

Pracownik, który otrzymał zwolnienie lekarskie, zobowiązany jest do czasowego wstrzymania się, od jakiejkolwiek pracy. Może oczywiście zrezygnować ze zwolnienia i wrócić we wcześniejszym terminie do pracy. Nie otrzyma wtedy wypłaty wynagrodzenia chorobowego, za cały okres zwolnienia, a jedynie za faktycznie opuszczone dni w pracy.

Na czas zwolnienia lekarskiego, pracownikowi przysługuje wypłata wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia zależy od powodu, z jakiego wystąpiła nasza nieobecność w pracy. Jeżeli jest to spowodowane np. wypadkiem podczas drogi do pracy, wypadkiem w pracy, chorobą zawodową, to pracownikowi przysługuje świadczenie płatne, w wysokości 100% naszego wynagrodzenia.

Zazwyczaj jednak, pracownik otrzymuje zwolnienie lekarskie z powodu przeziębienia lub innej choroby, niemającej związku z wykonywaną pracą. W takim przypadku wynagrodzenie będzie wynosić 80%. Przez pierwsze 33 dni, chorobowe jest wypłacane przez pracodawcę, powyżej tego terminu, zasiłek wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli nasze zwolnienie lekarskie, trwa powyżej 33 dni, nasz zasiłek, wynosił będzie 70% naszego wynagrodzenia.

Pamiętać należy również o tym, że każde zwolnienie lekarskie, powyżej 30 dni wymaga dopełnienia dodatkowych formalności, przed powrotem do pracy. Pracownik zanim przystąpi do swoich obowiązków, musi przedstawić zaświadczenie od lekarza prowadzącego, o swojej zdolności do pracy. Następnie otrzymuje z zakładu pracy skierowanie do lekarza medycyny pracy, który orzeknie, czy możemy wrócić do pracy. Dopiero po dopełnieniu tych formalności, możemy legalnie zacząć pracować.

Wysokość naszego wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zależy również od tego, w jakim czasie poinformujemy pracodawcę o powodzie naszej nieobecności. Według przepisów, na zawiadomienie zakładu pracy o chorobie, mamy 2 dni. Samo poinformowanie jednak nie wystarczy. Musimy dostarczyć zaświadczenie wystawione przez lekarza, które informuje, że faktycznie jesteśmy niezdolni do pracy. Na dostarczenie zwolnienia lekarskiego mamy 7 dni, od daty znajdującej się na dokumencie. Jest to bardzo ważne. Jeżeli spóźnimy się z tym, możemy otrzymać wynagrodzenie za czas niezdolności o pracę, pomniejszone dodatkowo o 25%. Jest to kara za niedopełnienie terminów.

Jeżeli nasza choroba trwa dłużej niż 182 dni, lub w przypadku gruźlicy, dłużej niż 270 dni i nadal nie jesteśmy zdolni do pracy, to ZUS może przyznać nam świadczenie rehabilitacyjne. Świadczenie takie, może trwać maksymalnie 12 miesięcy. Jeżeli rokujemy na poprawę zdrowia i powrót do pracy, to mamy duże szanse, aby je otrzymać. Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego, wynosi 90% podstawy zasiłku chorobowego.

Pamiętajmy, że ZUS w trakcie zwolnienia lekarskiego, może wezwać nas na komisję lekarską, która stwierdza zasadność naszego zwolnienia. Warto mieć przygotowaną na tę okoliczność, całą dokumentację medyczną, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoszczędzić sobie nerwów.